commit aad3b7bd2c6aaf6d684d624211e0a7cc506d9a69
Author: Georg Koppen <g...@torproject.org>
Date:  Wed Apr 11 09:21:46 2018 +0000

  Translations update
---
 src/chrome/locale/ar/torbutton.dtd    | 4 ++--
 src/chrome/locale/es/aboutTor.dtd     | 2 +-
 src/chrome/locale/es/torbutton.properties | 2 +-
 src/chrome/locale/nl/torbutton.dtd    | 6 +++---
 src/chrome/locale/nl/torbutton.properties | 2 +-
 5 files changed, 8 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/src/chrome/locale/ar/torbutton.dtd 
b/src/chrome/locale/ar/torbutton.dtd
index 6e45989..1605070 100644
--- a/src/chrome/locale/ar/torbutton.dtd
+++ b/src/chrome/locale/ar/torbutton.dtd
@@ -35,10 +35,10 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "The Security Slider lets you 
disable certain browser features that may make your browser more vulnerable to 
hacking attempts.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "عادي">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "All Tor Browser and website 
features are enabled.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Safer">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "آمِن جدا">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Disables website features that 
are often dangerous, causing some sites to lose functionality.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "At the safer setting:">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Safest">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "جِدّ آمِن">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Only allows website features 
required for static sites and basic services. These changes affect images, 
media, and scripts.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "At the safest setting:">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "تعرّف على المزيد">
diff --git a/src/chrome/locale/es/aboutTor.dtd 
b/src/chrome/locale/es/aboutTor.dtd
index 35be7ee..6354df7 100644
--- a/src/chrome/locale/es/aboutTor.dtd
+++ b/src/chrome/locale/es/aboutTor.dtd
@@ -8,7 +8,7 @@
 
 <!ENTITY aboutTor.outOfDateTorOn.label "ADVERTENCIA: Este navegador no está 
actualizado.">
 <!ENTITY aboutTor.outOfDateTorOff.label "ADEMÁS, este navegador tampoco está 
actualizado.">
-<!ENTITY aboutTor.outOfDate2.label "Haga clic en la cebolla y luego seleccione 
Comprobar actualizaciones del Navegador Tor.">
+<!ENTITY aboutTor.outOfDate2.label "Haz clic en la cebolla y luego selecciona 
Comprobar actualizaciones del Navegador Tor.">
 
 <!ENTITY aboutTor.check.label "Probar las preferencias de red Tor">
 
diff --git a/src/chrome/locale/es/torbutton.properties 
b/src/chrome/locale/es/torbutton.properties
index b197bbf..35a796a 100644
--- a/src/chrome/locale/es/torbutton.properties
+++ b/src/chrome/locale/es/torbutton.properties
@@ -31,7 +31,7 @@ torbutton.popup.confirm_newnym = El Navegador Tor cerrará 
todas las ventanas y
 torbutton.slider_notification = El menú de la cebolla verde ahora tiene un 
control deslizante que le permite ajustar su nivel de seguridad. ¡Échele un 
vistazo!
 torbutton.slider_notification_button = Abrir ajustes de seguridad
 
-torbutton.maximize_warning = Maximizar el navegador Tor puede permitir a los 
sitios web determinar el tamaño de su monitor, lo que se puede usar para 
rastrearle. Le recomendamos que deje las ventanas del navegador Tor a su 
tamaño predeterminado original.
+torbutton.maximize_warning = Maximizar el navegador Tor puede permitir a los 
sitios web determinar el tamaño de tu monitor, lo que podría usarse para 
rastrearte. Te recomendamos que dejes las ventanas del navegador Tor en su 
tamaño predeterminado.
 
 # Canvas permission prompt. Strings are kept here for ease of translation.
 canvas.siteprompt=Este sitio web (%s) intentó extraer datos de imagen de un 
lienzo HTML5, que podrían usarse para identificar de forma única su 
computadora.\n\n¿Debe permitir el Navegador Tor a este sitio web extraer los 
datos de imagen de lienzos HTML5?
diff --git a/src/chrome/locale/nl/torbutton.dtd 
b/src/chrome/locale/nl/torbutton.dtd
index 7cba67c..ce0e13a 100644
--- a/src/chrome/locale/nl/torbutton.dtd
+++ b/src/chrome/locale/nl/torbutton.dtd
@@ -34,12 +34,12 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Beveiligingsniveau">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "De beveiligingsschuifbalk laat 
je toe sommige functies uit te schakelen die je browser mogelijk blootstellen 
aan beveiligingsrisico's.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Standaard">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Alle Tor Browser- en 
website functies zijn ingeschakeld.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Alle Tor Browser- en 
websitefuncties zijn ingeschakeld.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Veiliger">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Uitgeschakelde website 
functies die zijn meestal gevaarlijk, waardoor sommige sites functionaliteit 
vaak verliezen.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Uitgeschakelde websitefuncties 
die zijn meestal gevaarlijk, waardoor sommige sites functionaliteit vaak 
verliezen.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "Op de veiliger instelling:">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Veiligste">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Alleen website-functies 
toestaan die vereist zijn voor statische sites en basis diensten. Deze 
wijzigingen zijn van invloed op afbeeldingen, media en scripts.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Alleen websitefuncties 
toestaan die vereist zijn voor statische sites en basis diensten. Deze 
wijzigingen zijn van invloed op afbeeldingen, media en scripts.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "Op de veiligste instelling:">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Leer Meer">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript zijn 
uitgeschakeld op non-HTTP sites.">
diff --git a/src/chrome/locale/nl/torbutton.properties 
b/src/chrome/locale/nl/torbutton.properties
index 056e445..87595e2 100644
--- a/src/chrome/locale/nl/torbutton.properties
+++ b/src/chrome/locale/nl/torbutton.properties
@@ -28,7 +28,7 @@ torbutton.popup.confirm_plugins = plug-ins zoals flash kunnen 
u privacy en anoni
 torbutton.popup.never_ask_again = Vraag me dit nooit meer.
 torbutton.popup.confirm_newnym = De Tor Browser zal alle windows en tabs 
sluiten. Alle website sessies zullen verloren gaan.\n\nHerstart de Tor Browser 
om je identiteit te resetten?\n\n
 
-torbutton.slider_notification = Het groene ui menu heeft nu een schuif 
regelaar waar u uw veiligheids level aan kunt passen. Bekijk het eens!
+torbutton.slider_notification = Het groene ui menu heeft nu een schuifregelaar 
waar u uw beveiligingsniveau aan kunt passen. Bekijk het eens!
 torbutton.slider_notification_button = Open de beveiligingsvoorkeuren
 
 torbutton.maximize_warning = Het maximaliseren van Tor Browser stelt 
webpagina's in staat uw beeldschermgrootte vast te stellen; dit kan worden 
gebruikt om u te traceren. We raden aan dat u vensters van Tor Browser in hun 
oorspronkelijke grootte laat.

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to