commit d82a57a377bab3a39ac37c3368cb49a9c5ab200e
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Tue Dec 3 11:20:05 2019 +0000

    
https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tba-torbrowserstringsdtd
---
 lt/torbrowser_strings.dtd | 6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/lt/torbrowser_strings.dtd b/lt/torbrowser_strings.dtd
index 722b1c1d8a..a8a1a05e57 100644
--- a/lt/torbrowser_strings.dtd
+++ b/lt/torbrowser_strings.dtd
@@ -19,9 +19,9 @@
 <!ENTITY firstrun_tips_title "Patyrimo patarimai.">
 <!ENTITY firstrun_tips_message "Su visomis Tor teikiamomis saugumo ir 
privatumo ypatybėmis, jūsų patyrimas naršant saityną gali būti šiek tiek 
kitoks. Priklausomai nuo jūsų saugumo lygmens, viskas gali veikti šiek tiek 
lėčiau, o kai kurie elementai - neveikti arba būti neįkeliami. Taip pat 
jūsų gali būti prašoma įrodyti, kad esate žmogus, o ne robotas.">
 <!ENTITY firstrun_tips_next "Kitas">
-<!ENTITY firstrun_onionservices_tab_title "Onion tarnybos">
-<!ENTITY firstrun_onionservices_title "Onion tarnybos">
-<!ENTITY firstrun_onionservices_message "Onion svetainės yra tokios, kurių 
adresai baigiasi .onion - turinio skleidėjams bei lankytojams jos suteikia 
papildomą apsaugą, taip pat prideda apsaugą prieš cenzūrą.  Onion 
svetainės leidžia visiems skelbti turinį bei teikti paslaugas anonimiškai.">
+<!ENTITY firstrun_onionservices_tab_title "Onion paslaugos">
+<!ENTITY firstrun_onionservices_title "Onion paslaugos.">
+<!ENTITY firstrun_onionservices_message "Onion paslaugos - tai svetainės, 
kurių adresai baigiasi .onion. Turinio leidėjams bei lankytojams jos suteikia 
papildomą apsaugą, įskaitant apsaugos priemones nuo cenzūros. Onion 
paslaugos leidžia visiems skelbti turinį bei teikti paslaugas anonimiškai.">
 <!ENTITY firstrun_onionservices_next "Eiti naršyti">
 
 <!ENTITY tor_bootstrap_swipe_for_logs "Perbraukite kairėn norėdami matyti 
Tor žurnalus">

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to