commit 8cde023f3b53c329f2dedaba14ed6328df7853fe
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Tue Dec 3 10:53:10 2019 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=whisperback
---
 lt/lt.po | 90 ++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 file changed, 45 insertions(+), 45 deletions(-)

diff --git a/lt/lt.po b/lt/lt.po
index a76af0b39c..7a9bca1b86 100644
--- a/lt/lt.po
+++ b/lt/lt.po
@@ -12,7 +12,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2019-04-29 12:08+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-04-30 08:59+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-12-03 10:50+0000\n"
 "Last-Translator: Moo\n"
 "Language-Team: Lithuanian 
(http://www.transifex.com/otf/torproject/language/lt/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -25,72 +25,72 @@ msgstr ""
 #: ../whisperBack/whisperback.py:63
 #, python-format
 msgid "Invalid contact email: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Klaidingas kontakto el. paštas: %s"
 
 #: ../whisperBack/whisperback.py:83
 #, python-format
 msgid "Invalid contact OpenPGP key: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Neteisingas kontakto OpenPGP raktas: %s"
 
 #: ../whisperBack/whisperback.py:85
 msgid "Invalid contact OpenPGP public key block"
-msgstr ""
+msgstr "Neteisingas kontakto OpenPGP viešojo rakto blokas"
 
 #: ../whisperBack/exceptions.py:41
 #, python-format
 msgid ""
 "The %s variable was not found in any of the configuration files "
 "/etc/whisperback/config.py, ~/.whisperback/config.py, or ./config.py"
-msgstr ""
+msgstr "Nei viename iš konfigūracijos failų /etc/whisperback/config.py, 
~/.whisperback/config.py ar ./config.py nebuvo rastas kintamasis %s"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:114
 msgid "Name of the affected software"
-msgstr ""
+msgstr "Paveiktos programinės įrangos pavadinimas"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:116
 msgid "Exact steps to reproduce the error"
-msgstr ""
+msgstr "Tikslūs žingsniai, kaip galima pakartoti klaidą"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:118
 msgid "Actual result and description of the error"
-msgstr ""
+msgstr "Faktinis rezultatas ir klaidos aprašas"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:120
 msgid "Desired result"
-msgstr ""
+msgstr "Pageidaujamas rezultatas"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:133
 msgid "Unable to load a valid configuration."
-msgstr ""
+msgstr "Nepavyko įkelti teisingos konfigūracijos."
 
 #: ../whisperBack/gui.py:170
 msgid "Sending mail..."
-msgstr "Paštas siunčiamas..."
+msgstr "Siunčiamas el. laiškas..."
 
 #: ../whisperBack/gui.py:171
 msgid "Sending mail"
-msgstr "Paštas siunčiamas"
+msgstr "Siunčiamas el. laiškas"
 
 #. pylint: disable=C0301
 #: ../whisperBack/gui.py:173
 msgid "This could take a while..."
-msgstr "Tai gali užtrukti..."
+msgstr "Tai gali šiek tiek užtrukti..."
 
 #: ../whisperBack/gui.py:189
 msgid "The contact email address doesn't seem valid."
-msgstr ""
+msgstr "Neatrodo, kad kontakto el. paštas yra tinkamas."
 
 #: ../whisperBack/gui.py:206
 msgid "Unable to send the mail: SMTP error."
-msgstr "Neįmanoma išsiūsti pašto: SMTP klaida."
+msgstr "Nepavyko išsiųsti el. laiško: SMTP klaida."
 
 #: ../whisperBack/gui.py:208
 msgid "Unable to connect to the server."
-msgstr "Neįmanoma prisijungti prie serverio."
+msgstr "Nepavyko prisijungti prie serverio."
 
 #: ../whisperBack/gui.py:210
 msgid "Unable to create or to send the mail."
-msgstr "Neįmanoma sukurti ar išsiūsti pašto."
+msgstr "Nepavyko sukurti ar išsiųsti el. laiško."
 
 #: ../whisperBack/gui.py:213
 msgid ""
@@ -99,20 +99,20 @@ msgid ""
 "The bug report could not be sent, likely due to network problems. Please try 
to reconnect to the network and click send again.\n"
 "\n"
 "If it does not work, you will be offered to save the bug report."
-msgstr ""
+msgstr "\n\nTikriausiai, dėl tinklo problemų, nepavyko išsiųsti klaidos 
pranešimo. Prašome pabandyti iš naujo prisijungti prie tinklo ir spustelėti 
siųsti dar kartą.\n\nJeigu tai nesuveikia, jums bus pasiūlyta įrašyti 
klaidos pranešimą."
 
 #: ../whisperBack/gui.py:226
 msgid "Your message has been sent."
-msgstr "Jūsų laiškas išsiūstas."
+msgstr "Jūsų el. laiškas išsiųstas."
 
 #: ../whisperBack/gui.py:233
 msgid "An error occured during encryption."
-msgstr ""
+msgstr "Šifravimo metu įvyko klaida."
 
 #: ../whisperBack/gui.py:253
 #, python-format
 msgid "Unable to save %s."
-msgstr ""
+msgstr "Nepavyko įrašyti %s."
 
 #: ../whisperBack/gui.py:276
 #, python-format
@@ -122,39 +122,39 @@ msgid ""
 "As a work-around you can save the bug report as a file on a USB drive and try 
to send it to us at %s from your email account using another system. Note that 
your bug report will not be anonymous when doing so unless you take further 
steps yourself (e.g. using Tor with a throw-away email account).\n"
 "\n"
 "Do you want to save the bug report to a file?"
-msgstr ""
+msgstr "Tikriausiai, dėl tinklo problemų, nepavyko išsiųsti klaidos 
pranešimo.\n\nNorėdami apeiti problemą, galite įrašyti klaidos pranešimą 
kaip failą į savo USB diską ir, naudojantis savo el. pašto paskyra kitoje 
sistemoje, pabandyti išsiųsti pranešimą mums, adresu %s. Turėkite omenyje, 
kad taip darant, jūsų klaidos pranešimas nebus anoniminis, nebent patys 
atliksite tolimesnius žingsnius (pvz., naudosite Tor su vienkartine el. pašto 
paskyra).\n\nAr norite įrašyti klaidos pranešimą į failą?"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:338 ../data/whisperback.ui.h:21
 msgid "WhisperBack"
-msgstr ""
+msgstr "WhisperBack"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:339 ../data/whisperback.ui.h:2
 msgid "Send feedback in an encrypted mail."
-msgstr ""
+msgstr "Siųskite atsiliepimus užšifruotu paštu."
 
 #: ../whisperBack/gui.py:342
 msgid "Copyright © 2009-2018 Tails developers (ta...@boum.org)"
-msgstr ""
+msgstr "Autorių teisės © 2009-2018 Tails kūrėjai (ta...@boum.org)"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:343
 msgid "Tails developers <ta...@boum.org>"
-msgstr ""
+msgstr "Tails kūrėjai <ta...@boum.org>"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:344
 msgid "translator-credits"
-msgstr ""
+msgstr "Moo"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:377
 msgid "This doesn't seem to be a valid URL or OpenPGP key."
-msgstr ""
+msgstr "Tai nepanašu į teisingą URL ar OpenPGP raktą."
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:1
 msgid "Copyright © 2009-2018 ta...@boum.org"
-msgstr ""
+msgstr "Autorių teisės © 2009-2018 ta...@boum.org"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:3
 msgid "https://tails.boum.org/";
-msgstr ""
+msgstr "https://tails.boum.org/";
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:4
 msgid ""
@@ -173,62 +173,62 @@ msgid ""
 "\n"
 "You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
 "along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.\n"
-msgstr ""
+msgstr "WhisperBack - Siųsti atsiliepimus šifruotu paštu\nAutorių teisės 
(C) 2009-2018 Tails kūrėjai <ta...@boum.org>\n\nŠi programa yra laisvoji 
programinė įranga; galite ją platinti ir/ar modifikuoti\npagal GNU 
bendrosios viešosios licencijos sąlygas, kurias nurodė\n Free Software 
Foundation; pagal trečią(3) ar vėlesnę licencijos versiją.\n\nŠi 
programinė įranga platinama tikintis, kad ji bus naudinga, tačiau\nBE JOKIŲ 
GARANTIJŲ; netgi be numanomos PARDAVIMO ar TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKLSUI 
garantijos. Išsamesnei informacijai, žiūrėkite GNU bendrąją viešąją 
licenciją.\n\nKartu su šia programa, turėjote gauti GNU bendrosios 
viešosios licencijos kopiją. Jei negavote, žiūrėkite 
<http://www.gnu.org/licenses/>.\n"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:20
 msgid ""
 "If you want us to encrypt messages when we respond to you, add your key ID, "
 "a link to your key, or the key as a public key block:"
-msgstr ""
+msgstr "Jeigu norite, kad jums atsakydami, užšifruotume laiškus, pridėkite 
savo rakto ID, nuorodą į savo raktą arba raktą kaip viešojo rakto bloką:"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:22
 msgid "Summary"
-msgstr ""
+msgstr "Santrauka"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:23
 msgid "Bug description"
-msgstr ""
+msgstr "Klaidos aprašas"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:24
 msgid "Help:"
-msgstr ""
+msgstr "Žinynas:"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:25
 msgid "Read our bug reporting guidelines."
-msgstr ""
+msgstr "Skaitykite mūsų klaidų pranešimo gaires."
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:26
 msgid "Email address (if you want an answer from us)"
-msgstr ""
+msgstr "El. pašto adresas (jei norite atsakymo iš mūsų)"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:27
 msgid "optional PGP key"
-msgstr ""
+msgstr "nebūtinas PGP raktas"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:28
 msgid "Technical details to include"
-msgstr ""
+msgstr "Pridėti techninius duomenis"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:29
 msgid "headers"
-msgstr ""
+msgstr "antraštės"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:30
 msgid "debugging info"
-msgstr ""
+msgstr "derinimo informacija"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:31
 msgid "Send"
-msgstr ""
+msgstr "Siųsti"
 
 #: ../data/whisperback.desktop.in.h:1
 msgid "WhisperBack Error Reporting"
-msgstr ""
+msgstr "WhisperBack siųsti pranešimus apie klaidas"
 
 #: ../data/whisperback.desktop.in.h:2
 msgid "Send feedback via encrypted e-mail"
-msgstr ""
+msgstr "Siųsti atsiliepimus šifruotu el. paštu"
 
 #: ../data/whisperback.desktop.in.h:3
 msgid "feedback;bug;report;tails;error;"
-msgstr ""
+msgstr "grįžtamasis ryšys;atsiliepimai;klaida;pranešti;tails;triktis;"

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to