commit 09cc7e739cec1533690ca8a04a0f25dfab92ec66
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Tue Dec 3 11:21:31 2019 +0000

    
https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttonproperties
---
 lt/torbutton.properties | 8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/lt/torbutton.properties b/lt/torbutton.properties
index 926d200e0a..66f96b632a 100644
--- a/lt/torbutton.properties
+++ b/lt/torbutton.properties
@@ -56,14 +56,14 @@ profileMigrationFailed=Jūsų esamo %S profilio perkėlimas 
nepavyko.\nBus naudo
 updateDownloadingPanelUILabel=Atsisiunčiamas %S atnaujinimas
 
 # .Onion Page Info prompt.  Strings are kept here for ease of translation.
-pageInfo_OnionEncryptionWithBitsAndProtocol=Šifruotas ryšys (Onion tarnyba, 
%1$S, %2$S bitų raktai, %3$S)
-pageInfo_OnionEncryption=Šifruotas ryšys (Onion tarnyba)
+pageInfo_OnionEncryptionWithBitsAndProtocol=Šifruotas ryšys (Onion paslauga, 
%1$S, %2$S bitų raktai, %3$S)
+pageInfo_OnionEncryption=Šifruotas ryšys (Onion paslauga)
 
 # Onion services strings.  Strings are kept here for ease of translation.
 # LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
-onionServices.clientAuthMissing=Tor onion paslaugai trūksta kliento leidimo
+onionServices.clientAuthMissing=Tor onion paslaugai trūksta kliento prieigos 
teisių
 onionServices.authPrompt.description=%S prašo jūsų asmeninio rakto.
-onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Įveskite asmeninį raktą skirtą 
Å¡iai onion paslaugai
+onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Įveskite savo privatųjį, šiai 
onion paslaugai skirtą, raktą
 onionServices.authPrompt.done=Atlikta
 onionServices.authPrompt.doneAccessKey=u
 onionServices.authPrompt.invalidKey=Įveskite galiojantį raktą (52 base32 
arba 44 base64 simbolius)

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to