commit 596e68a592ab881d459bda3acef63938dace0b4f
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Tue Dec 3 11:23:07 2019 +0000

    
https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tor-launcher-network-settings
---
 lt/network-settings.dtd | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/lt/network-settings.dtd b/lt/network-settings.dtd
index f0367c112b..4d25fc96cb 100644
--- a/lt/network-settings.dtd
+++ b/lt/network-settings.dtd
@@ -64,7 +64,7 @@
 <!-- #31286 about:preferences strings  -->
 <!ENTITY torPreferences.categoryTitle "Tor">
 <!ENTITY torPreferences.torSettings "Tor nustatymai">
-<!ENTITY torPreferences.torSettingsDescription "Tor Naršyklė nukreipia 
jūsų srautą per Tor tinklą, veikiančio po visą pasaulį išsidėsčiusių 
tūkstančių savanorių dėka." >
+<!ENTITY torPreferences.torSettingsDescription "Tor Naršyklė nukreipia 
jūsų srautą per Tor tinklą, veikiantį po visą pasaulį išsidėsčiusių 
tūkstančių savanorių dėka." >
 <!ENTITY torPreferences.learnMore "Sužinokite daugiau">
 <!ENTITY torPreferences.bridges "Tinklų tiltai">
 <!ENTITY torPreferences.bridgesDescription "Tinklo tiltai padeda jums pasiekti 
Tor tinklą, vietose kur Tor užblokuotas. Priklausomai nuo to kur esate, 
vienas tiltas gali veikti geriau nei kitas.">

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to