commit 040aa545da161ee1102f837f583182fd9bca5735
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Tue Dec 3 11:53:10 2019 +0000

    
https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tor-launcher-network-settings
---
 lt/network-settings.dtd | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/lt/network-settings.dtd b/lt/network-settings.dtd
index 4d25fc96cb..6bac8f7f60 100644
--- a/lt/network-settings.dtd
+++ b/lt/network-settings.dtd
@@ -68,7 +68,7 @@
 <!ENTITY torPreferences.learnMore "Sužinokite daugiau">
 <!ENTITY torPreferences.bridges "Tinklų tiltai">
 <!ENTITY torPreferences.bridgesDescription "Tinklo tiltai padeda jums pasiekti 
Tor tinklą, vietose kur Tor užblokuotas. Priklausomai nuo to kur esate, 
vienas tiltas gali veikti geriau nei kitas.">
-<!ENTITY torPreferences.useBridge "Naudokite tinklo tiltą">
+<!ENTITY torPreferences.useBridge "Naudoti tinklų tiltą">
 <!ENTITY torPreferences.requestNewBridge "Užklausti naują tinklų tiltą…">
 <!ENTITY torPreferences.provideBridge "Pateikite tinklų tiltą">
 <!ENTITY torPreferences.advanced "Išplėstiniai">

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to