commit 9bb290f82d21fa03f40f83c41fd4fac8540f0216
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Tue Dec 3 11:52:58 2019 +0000

    
https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tor-launcher-properties
---
 lt/torlauncher.properties | 18 +++++++++---------
 1 file changed, 9 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/lt/torlauncher.properties b/lt/torlauncher.properties
index 900783f78c..9c0f6984fd 100644
--- a/lt/torlauncher.properties
+++ b/lt/torlauncher.properties
@@ -1,29 +1,29 @@
 ### Copyright (c) 2016, The Tor Project, Inc.
 ### See LICENSE for licensing information.
 
-torlauncher.error_title=Tor leistukas
+torlauncher.error_title=Tor paleidyklė
 
 torlauncher.tor_exited_during_startup=Tor nustojo veikti paleisties metu. Taip 
galėjo nutikti dėl klaidos jūsų torrc faile, klaidos Tor ar kitoje jūsų 
sistemos programoje, arba dėl aparatinės įrangos kaltės. Tor Naršyklė 
nepasileis tol, kol neištaisysite slypinčios problemos ir iš naujo 
nepaleisite Tor.
 torlauncher.tor_exited=Tor netikėtai nustojo veikti. Taip galėjo atsitikti 
arba dėl klaidos Tor, arba dėl klaidos kitoje jūsų sistemos programoje, 
arba dėl sugedusios aparatinės įrangos. Kol iš naujo nepaleisite Tor, Tor 
Naršyklė negalės prisijungti prie jokių interneto tinklalapių. Jei 
problema išlieka, prašome išsiųsti Tor įvykių žurnalo kopiją Tor 
palaikymo komandai.
 torlauncher.tor_exited2=Paleidus Tor iš naujo, jūsų naršyklės kortelės 
nebus užvertos.
 torlauncher.tor_controlconn_failed=Nepavyko prisijungti prie Tor valdymo 
prievado.
-torlauncher.tor_failed_to_start=Tor nepavyko paleisti.
+torlauncher.tor_failed_to_start=Tor nepavyko pasileisti.
 torlauncher.tor_control_failed=Nepavyko perimti Tor valdymo.
 torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor nepavyko užmegzti ryšio su Tor tinklu.
 torlauncher.tor_bootstrap_failed_details=%1$S patyrė nesėkmę (%2$S).
 
 torlauncher.unable_to_start_tor=Nepavyksta paleisti Tor.\n\n%S
 torlauncher.tor_missing=Trūksta Tor vykdomojo failo.
-torlauncher.torrc_missing=Trūksta torrc failo ir nepavyko jo sukurti.
+torlauncher.torrc_missing=Trūksta torrc failo ir jo nepavyko sukurti.
 torlauncher.datadir_missing=Nėra Tor duomenų katalogo ir nepavyko jo sukurti.
-torlauncher.password_hash_missing=Nepavyko perskaityti slaptažodžio 
santrumpos
+torlauncher.password_hash_missing=Nepavyko gauti maišyto slaptažodžio.
 
-torlauncher.failed_to_get_settings=Nepavyko perskaityti Tor nustatymo 
parametrų.\n\n%S
-torlauncher.failed_to_save_settings=Nepavyko įrašyti Tor nustatymo 
parametrų.\n\n%S
-torlauncher.ensure_tor_is_running=Įsitikinkite, kad Tor yra vykdomas.
+torlauncher.failed_to_get_settings=Nepavyko gauti Tor nustatymų.\n\n%S
+torlauncher.failed_to_save_settings=Nepavyko įrašyti Tor nustatymų.\n\n%S
+torlauncher.ensure_tor_is_running=Įsitikinkite, kad Tor veikia.
 
 torlauncher.error_proxy_addr_missing=Jei norite, kad Tor prie interneto 
jungtųsi per įgaliotąjį serverį, turite nurodyti ir prievado numerį, ir 
serverio IP adresą arba serverio vardą.
-torlauncher.error_proxy_type_missing=Turite pasirinkti įgaliotojo serverio 
tipą.
+torlauncher.error_proxy_type_missing=Privalote pasirinkti įgaliotojo serverio 
tipą.
 torlauncher.error_bridges_missing=Privalote nurodyti bent vieną tinklų tiltą
.
 torlauncher.error_default_bridges_type_missing=Privalote nurodytiems tinklų 
tiltams pasirinkti perdavimo tipą.
 torlauncher.error_bridgedb_bridges_missing=Užklauskite tinklų tiltą.
@@ -47,7 +47,7 @@ torlauncher.quit=Baigti
 torlauncher.quit_win=IÅ¡eiti
 torlauncher.done=Atlikta
 
-torlauncher.forAssistance=Jei Jums reikia pagalbos, susisiekti galite su %S
+torlauncher.forAssistance=Jeigu jums reikia pagalbos, susisiekite su %S
 torlauncher.forAssistance2=Norėdami gauti pagalbos, apsilankykite %S
 
 torlauncher.copiedNLogMessages=Kopijavimas atliktas. %S Tor įvykių žurnalas 
paruoštas įklijuoti į teksto redagavimo programą ar elektroninio pašto 
pranešimą.

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to