commit 021b9e37d76096d83e2ccd340001f17d730a98b9
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Fri Sep 16 15:18:20 2016 +0000

    Update translations for tor-messenger-prefsdtd_completed
---
 pl/prefs.dtd | 11 ++++++++++-
 1 file changed, 10 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/pl/prefs.dtd b/pl/prefs.dtd
index da36ad7..c7eb53d 100644
--- a/pl/prefs.dtd
+++ b/pl/prefs.dtd
@@ -1,4 +1,6 @@
 <!ENTITY prefs.otrPreferences "Właściwości OTR">
+<!ENTITY prefs.otrLabel "OTR">
+<!ENTITY prefs.coniksLabel "CONIKS">
 <!ENTITY prefs.otrSettings "Ustawienia OTR">
 <!ENTITY prefs.requireEncryption "Wymagaj szyfrowania">
 <!ENTITY prefs.otrKeys "Moje prywatne klucze">
@@ -10,4 +12,11 @@
 <!ENTITY prefs.introSettings "Te ustawienia będą tylko zastosowane dla 
rozmów jeden-na-jeden.">
 <!ENTITY prefs.verifyNudge "Zawsze przypominaj, aby zweryfikować tożsamość 
kontaktu">
 <!ENTITY prefs.emptyAccountList "Brak skonfigurowanych kont">
-<!ENTITY prefs.generate "Generuj">
\ No newline at end of file
+<!ENTITY prefs.generate "Generuj">
+<!ENTITY prefs.coniksConnection "Połączenie">
+<!ENTITY prefs.coniksServerAddress "Adres serwera">
+<!ENTITY prefs.coniksServerPort "Port">
+<!ENTITY prefs.coniksAccountPolicy "Polityka konta">
+<!ENTITY prefs.coniksPoliciesForAccount "Polityki dla konta:">
+<!ENTITY prefs.coniksPrivateLookups "Prywatne wyszukiwanie">
+<!ENTITY prefs.coniksSignedKeyChange "Podpisano klucz zmiany">
\ No newline at end of file

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to