commit aa78977c0d3ba8eea07e18bc47e3c770bf10e5a5
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Sat Sep 17 23:18:23 2016 +0000

    Update translations for tor-messenger-prefsdtd_completed
---
 ca/prefs.dtd | 11 ++++++++++-
 1 file changed, 10 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/ca/prefs.dtd b/ca/prefs.dtd
index 1d6d653..b54c51c 100644
--- a/ca/prefs.dtd
+++ b/ca/prefs.dtd
@@ -1,4 +1,6 @@
 <!ENTITY prefs.otrPreferences "Preferències OTR">
+<!ENTITY prefs.otrLabel "OTR">
+<!ENTITY prefs.coniksLabel "CONIKS">
 <!ENTITY prefs.otrSettings "Configuració OTR">
 <!ENTITY prefs.requireEncryption "Necessita xifrat">
 <!ENTITY prefs.otrKeys "Les meves claus privades">
@@ -10,4 +12,11 @@
 <!ENTITY prefs.introSettings "Aquestes preferències s'apliquen a totes les 
converses individuals">
 <!ENTITY prefs.verifyNudge "Intenteu sempre esbrinar la identitat dels 
contactes">
 <!ENTITY prefs.emptyAccountList "No s'ha configurat cap compte">
-<!ENTITY prefs.generate "Genera">
\ No newline at end of file
+<!ENTITY prefs.generate "Genera">
+<!ENTITY prefs.coniksConnection "Connexió">
+<!ENTITY prefs.coniksServerAddress "Adreça del servidor">
+<!ENTITY prefs.coniksServerPort "Port">
+<!ENTITY prefs.coniksAccountPolicy "Directiva de comptes">
+<!ENTITY prefs.coniksPoliciesForAccount "Polítiques per al compte:">
+<!ENTITY prefs.coniksPrivateLookups "Cerques privades">
+<!ENTITY prefs.coniksSignedKeyChange "Canvi de clau signada">
\ No newline at end of file

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to