commit b785daaddf754ef34e14389305f58d38e2f18e1f
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Mon Sep 19 08:16:34 2016 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttondtd
---
 sv/torbutton.dtd | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/sv/torbutton.dtd b/sv/torbutton.dtd
index 40ce260..26f5d2a 100644
--- a/sv/torbutton.dtd
+++ b/sv/torbutton.dtd
@@ -47,7 +47,7 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc "Vissa funktioner för att visa 
matematiska formler är avaktiverade.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc_tooltip "MathML är inaktiverat.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_med_high "Medium-hög">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_jit_desc "On sites where JavaScript is 
enabled, performance optimizations are disabled.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_jit_desc "På sidor där JavaScript är 
aktiverat, är prestandaoptimeringar inaktiverade.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_desc "Vissa funktioner för gestaltning 
av typsnitt är avaktiverad.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_graphite_tooltip "Användande av 
Graphite-typsnitt är avaktiverad.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc "Vissa typer av bilder är 
inaktiverade.">

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to