commit 2966d08667f3bce9ca3946113335c4159fe87db0
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Mon Oct 17 13:18:04 2016 +0000

    Update translations for tor-messenger-otrproperties_completed
---
 nl/otr.properties | 6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/nl/otr.properties b/nl/otr.properties
index e4f7a6a..6c3e1a9 100644
--- a/nl/otr.properties
+++ b/nl/otr.properties
@@ -1,9 +1,9 @@
 msgevent.encryption_required_part1=Je probeerde een niet-versleuteld bericht 
naar %S te sturen. Het beleid is dat niet-versleutelde berichten niet 
toegestaan zijn.
 msgevent.encryption_required_part2=Aan het proberen om een privé-conversatie 
te starten. Je bericht zal opnieuw verzonden worden wanneer de 
privé-conversatie opgezet is.
 msgevent.encryption_error=Er ging iets mis bij het versleutelen van je 
bericht. Je bericht is NIET vestuurd.
-msgevent.connection_ended=%S heeft zijn/haar privé connectie met jou 
beëindigd. Je bericht werd niet verzonden. Beëindig je privé-conversatie of 
herstart deze.
-msgevent.setup_error=Er ging iets mis bij het starten van een 
privé-conversatie met %S.
-msgevent.msg_reflected=Je ontvangt je eigen OTR berichten. Dit wil zeggen dat 
je of tegen jezelf probeert te praten, of dat iemand jouw berichten terug naar 
jou verstuurd.
+msgevent.connection_ended=%S heeft zijn/haar privéverbinding met jou 
beëindigd. Je bericht werd niet verzonden. Beëindig je privégesprek of 
herstart het.
+msgevent.setup_error=Er ging iets mis bij het starten van een privégesprek 
met %S.
+msgevent.msg_reflected=Je ontvangt je eigen OTR-berichten. Dit wil zeggen dat 
je tegen jezelf probeert te praten, of dat iemand jouw berichten terug naar jou 
stuurt.
 msgevent.msg_resent=Het laatste bericht naar %S werd opnieuw verzonden.
 msgevent.rcvdmsg_not_private=Het versleutelde bericht van %S is onleesbaar, 
omdat jullie niet privé praten.
 msgevent.rcvdmsg_unreadable=We hebben een onleesbaar versleuteld bericht 
ontvangen van %S.

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to