commit bcab2a46faa611cac846a76eba9c40f6e39c8fd1
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Mon Oct 17 13:48:17 2016 +0000

    Update translations for tor-messenger-otrproperties_completed
---
 nl/otr.properties | 26 +++++++++++++-------------
 1 file changed, 13 insertions(+), 13 deletions(-)

diff --git a/nl/otr.properties b/nl/otr.properties
index 6c3e1a9..c3fb212 100644
--- a/nl/otr.properties
+++ b/nl/otr.properties
@@ -1,5 +1,5 @@
 msgevent.encryption_required_part1=Je probeerde een niet-versleuteld bericht 
naar %S te sturen. Het beleid is dat niet-versleutelde berichten niet 
toegestaan zijn.
-msgevent.encryption_required_part2=Aan het proberen om een privé-conversatie 
te starten. Je bericht zal opnieuw verzonden worden wanneer de 
privé-conversatie opgezet is.
+msgevent.encryption_required_part2=Aan het proberen om een privégesprek te 
starten. Je bericht zal opnieuw verzonden worden wanneer het privégesprek 
begint.
 msgevent.encryption_error=Er ging iets mis bij het versleutelen van je 
bericht. Je bericht is NIET vestuurd.
 msgevent.connection_ended=%S heeft zijn/haar privéverbinding met jou 
beëindigd. Je bericht werd niet verzonden. Beëindig je privégesprek of 
herstart het.
 msgevent.setup_error=Er ging iets mis bij het starten van een privégesprek 
met %S.
@@ -7,25 +7,25 @@ msgevent.msg_reflected=Je ontvangt je eigen OTR-berichten. 
Dit wil zeggen dat je
 msgevent.msg_resent=Het laatste bericht naar %S werd opnieuw verzonden.
 msgevent.rcvdmsg_not_private=Het versleutelde bericht van %S is onleesbaar, 
omdat jullie niet privé praten.
 msgevent.rcvdmsg_unreadable=We hebben een onleesbaar versleuteld bericht 
ontvangen van %S.
-msgevent.rcvdmsg_malformed=We hebben een misvormd data bericht ontvangen van 
%S.
-msgevent.log_heartbeat_rcvd=Heartbeat ontvangen van %S.
-msgevent.log_heartbeat_sent=Heartbeat verstuurd aan %S.
+msgevent.rcvdmsg_malformed=We hebben een onjuist gestructureerd bericht 
ontvangen van %S.
+msgevent.log_heartbeat_rcvd=Hartslag ontvangen van %S.
+msgevent.log_heartbeat_sent=Hartslag verstuurd aan %S.
 msgevent.rcvdmsg_general_err=Er ging iets mis met OTR.
-msgevent.rcvdmsg_unecrypted=Het volgende bericht van %S was niet geëncrypt: %S
-msgevent.rcvdmsg_unrecognized=We hebben een niet erkend OTR bericht ontvangen 
van %S.
+msgevent.rcvdmsg_unecrypted=Het volgende bericht van %S was niet versleuteld: 
%S
+msgevent.rcvdmsg_unrecognized=We hebben een niet-herkend OTR-bericht ontvangen 
van %S.
 msgevent.rcvdmsg_for_other_instance=%S heeft een bericht verstuurd dat bedoeld 
was voor een andere sessie. Indien je meermaals ingelogd bent, kan een andere 
sessie dit bericht hebben ontvangen.
-context.gone_secure_private=Privé-gesprek met %S gestart.
-context.gone_secure_unverified=Privé-gesprek met %S gestart. De identiteit 
van %S is niet geverifieerd.
-context.still_secure=De privé-conversatie met %S werd succesvol ververst.
+context.gone_secure_private=Privégesprek met %S gestart.
+context.gone_secure_unverified=Privégesprek met %S gestart. De identiteit van 
%S is niet geverifieerd.
+context.still_secure=Het privégesprek met %S werd succesvol ververst.
 error.enc=Er ging iets mis bij het versleutelen van je bericht.
-error.not_priv=Je verstuurde versleutelde data naar %S, die het niet 
verwachtte.
+error.not_priv=Je verstuurde versleutelde gegevens naar %S, die het niet 
verwachtte.
 error.unreadable=Je hebt een onleesbaar versleuteld bericht verstuurd.
 error.malformed=Je hebt een onjuist gestructureerd bericht verstuurd.
 resent=[opnieuw gestuurd]
 tlv.disconnected=%S heeft zijn/haar privégesprek met je beëindigd; je zou 
dit best ook doen.
-query.msg=%S heeft een Off-the-Record privé-gesprek verzocht. Je hebt de 
plug-in die dit mogelijk maakt nog niet. Zie http://otr.cypherpunks.ca voor 
meer informatie.
+query.msg=%S heeft een Off-the-Record privégesprek verzocht. Je hebt de 
plug-in die dit mogelijk maakt nog niet geïnstalleerd. Zie 
http://otr.cypherpunks.ca/ voor meer informatie.
 trust.unused=Ongebruikt
-trust.not_private=Niet-privé
-trust.unverified=Ongeverifieerd
+trust.not_private=Niet privé
+trust.unverified=Niet geverifieerd
 trust.private=Privé
 trust.finished=Klaar

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to