commit b1efd7fadb6d49fb7062015fad6b158fef55f2d0
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Mon Oct 17 13:48:06 2016 +0000

    Update translations for tor-messenger-ircproperties
---
 nl/irc.properties | 40 ++++++++++++++++++++--------------------
 1 file changed, 20 insertions(+), 20 deletions(-)

diff --git a/nl/irc.properties b/nl/irc.properties
index 220249d..cc0826a 100644
--- a/nl/irc.properties
+++ b/nl/irc.properties
@@ -11,10 +11,10 @@ irc.usernameHint=nick
 # LOCALIZATION NOTE (connection.error.*):
 #   These will show in the account manager if the account is
 #   disconnected because of an error.
-connection.error.lost=Verbinding verbroken met de server
-connection.error.timeOut=Verbindingstimeout
+connection.error.lost=Verbinding met de server verbroken
+connection.error.timeOut=Verbindingstime-out
 connection.error.invalidUsername=%S is niet toegestaan als gebruikersnaam
-connection.error.invalidPassword=Verkeerd server wachtwoord
+connection.error.invalidPassword=Ongeldig serverwachtwoord
 connection.error.passwordRequired=Wachtwoord vereist
 
 # LOCALIZATION NOTE (joinChat.*):
@@ -30,7 +30,7 @@ options.port=Poort
 options.ssl=Gebruik SSL
 options.encoding=Tekenset
 options.quitMessage=Beëindig bericht
-options.partMessage=Onderdeel bericht
+options.partMessage=Verdeel bericht
 options.showServerTab=Geef de berichten van de server weer
 options.alternateNicks=Alternatieve bijnamen
 
@@ -50,28 +50,28 @@ ctcp.time=De tijd voor %1$S is %2$S.
 command.action=%S &lt;uit te voeren actie&gt;: Voer een actie uit.
 command.ctcp=%S &lt;bijnaam&gt; &lt;bericht&gt;: Verstuur een CTCP bericht 
naar de bijnaam.
 command.chanserv=%S &lt;commando&gt;: Verstuur een commando naar ChanServ.
-command.deop=%S &lt;nick1&gt;[,&lt;nick2&gt;]*: Verwijder de kanaal beheerder 
status van iemand. U moet hiervoor een kanaal beheerder zijn.
-command.devoice=% S & lt; nick1 & gt; [& lt; nick2 & gt;] *: Verwijder channel 
voice-status van iemand, voorkom dat gesproken wordt wanneer het kanaal is 
gemodereerd (+ m). Je moet een channel operator zijn om dit te kunnen doen.
-command.invite2=%S &lt;nick&gt;[ &lt;nick&gt;]* [&lt;channel&gt;]: Nodig een 
of meerdere mensen uit om te komen naar jou in uw huidige kanaal, of een 
specifieke kanaal.
-command.join=% S & lt; room1 & gt; [& lt; key1 & gt;] [& lt; room2 & gt; [& 
lt; key2 & gt;]] *: Betreedt één of meerdere kanalen, eventueel met het 
verstrekken van een kanaal sleutel voor elke indien gewenst.
-command.kick=%S &lt;nick&gt; [&lt;message&gt;]:Verwijder iemand van een 
kanaal. U moet een channel operator zijn om dit te kunnen.
+command.deop=%S &lt;nick1&gt;[,&lt;nick2&gt;]*: Verwijder de kanaal beheerder 
status van iemand. Je moet hiervoor een kanaalbeheerder zijn.
+command.devoice=% S & lt; nick1 & gt; [& lt; nick2 & gt;] *: Verwijder 
kanaalstem-status van iemand, voorkom dat gesproken wordt wanneer het kanaal is 
gemodereerd (+ m). Je moet een kanaalbeheerder zijn om dit te kunnen doen.
+command.invite2=%S &lt;nick&gt;[ &lt;nick&gt;]* [&lt;channel&gt;]: Nodig een 
of meerdere mensen uit om naar je huidige kanaal te komen, of naar een 
specifiek kanaal.
+command.join=% S & lt; room1 & gt; [& lt; key1 & gt;] [& lt; room2 & gt; [& 
lt; key2 & gt;]] *: Betreed een of meerdere kanalen, eventueel met het 
verstrekken van een kanaalsleutel voor elk indien gewenst.
+command.kick=%S &lt;nick&gt; [&lt;message&gt;]:Verwijder iemand uit een 
kanaal. Je moet een kanaalbeheerder zijn om dit te kunnen.
 command.list=%S: Toont een lijst van chatrooms op het netwerk. Waarschuwing, 
sommige servers verbreken de verbinding om dit mogelijk te maken.
-command.memoserv=%S &lt;command&gt;: Stuur een command naar MemoServ.
-command.modeUser=%S (+|-)&lt;new mode&gt; [&lt;nick&gt;]: Stel de user's mode 
in.
-command.modeChannel=%S &lt;channel&gt;[ (+|-)&lt;new mode&gt; 
[&lt;parameter&gt;][,&lt;parameter&gt;]*]: Krijg of stel de channel mode in.
-command.msg=%S &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Stuur een prive bericht naar een 
gebruiker (in tegenstelling tot een kanaal)
+command.memoserv=%S &lt;command&gt;: Stuur een commando naar MemoServ.
+command.modeUser=%S (+|-)&lt;new mode&gt; [&lt;nick&gt;]: Stel de 
gebruikersmodus in.
+command.modeChannel=%S &lt;channel&gt;[ (+|-)&lt;new mode&gt; 
[&lt;parameter&gt;][,&lt;parameter&gt;]*]: Verkrijg of stel de kanaalmodus in.
+command.msg=%S &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Stuur een privébericht naar een 
gebruiker (in tegenstelling tot een kanaal).
 command.nick=%S &lt;new nickname&gt;: verander je bijnaam .
-command.nickserv=%S &lt;command&gt;: Send een commando naar NickServ.
-command.notice=%S &lt;target&gt; &lt;message&gt;: Stuur een notificatie naar 
een gebruiker of kanaal.
-command.op=%S &lt;nick1&gt;[,&lt;nick2&gt;]*: Sta channel operator status toe 
aan iemand. Om dit te mogen moet je een channel operator zijn.
+command.nickserv=%S &lt;command&gt;: Stuur een commando naar NickServ.
+command.notice=%S &lt;target&gt; &lt;message&gt;: Stuur een melding naar een 
gebruiker of kanaal.
+command.op=%S &lt;nick1&gt;[,&lt;nick2&gt;]*: Sta kanaalbeheerdersstatus toe 
aan iemand. Om dit te mogen moet je een kanaalbeheerder zijn.
 command.operserv=%S &lt;command&gt;: Stuur een opdracht naar OperServ.
 command.part=%S [message]: Verlaat het kanaal met een optioneel bericht.
 command.ping=%S [&lt;nick&gt;]: Vraag hoeveel lag een gebruiker (of de server 
wanneer geen gebruiker opgegeven) heeft.
 command.quit=% S & lt; message & gt;: Verbreken van de server, met een 
optioneel bericht.
-command.quote=%S &lt;command&gt;: Stuur een raw opdracht naar de server.
-command.time=%S: Toont de lokale tijd in de IRC server.
-command.topic=%S [&lt;new topic&gt;]: Onderwerp kanaal.
-command.umode=%S (+|-)&lt;new mode&gt;: Inschakelen/uitschakelen van user mode.
+command.quote=%S &lt;command&gt;: Stuur een raw-commando naar de server.
+command.time=%S: Toont de lokale tijd van de IRC-server.
+command.topic=%S [&lt;new topic&gt;]: Stel het onderwerp van het kanaal in.
+command.umode=%S (+|-)&lt;new mode&gt;: Stel een gebruikersmodus in.
 command.version=%S &lt;nick&gt;: Verzoek de versie van een client van de 
gebruiker.
 command.voice=%S &lt;nick1&gt;[,&lt;nick2&gt;]*: Sta channel voice status toe 
aan iemand. Je moet een channel operator zijn om dit toe te kunnen laten.
 command.whois2=%S [&lt;nick&gt;]: Krijg informatie van een gebruiker.

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to