Add support for U-Boot DM and DT probing.

Signed-off-by: Marek Vasut <ma...@denx.de>
Cc: Eugen Hristev <eugen.hris...@microchip.com>
Cc: Joe Hershberger <joe.hershber...@ni.com>
---
 drivers/net/ks8851_mll.c | 103 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 103 insertions(+)

diff --git a/drivers/net/ks8851_mll.c b/drivers/net/ks8851_mll.c
index 5a566d1c66..279cf71332 100644
--- a/drivers/net/ks8851_mll.c
+++ b/drivers/net/ks8851_mll.c
@@ -26,7 +26,9 @@
 * @extra_byte : number of extra byte prepended rx pkt.
 */
 struct ks_net {
+#ifndef CONFIG_DM_ETH
    struct eth_device    dev;
+#endif
    phys_addr_t       iobase;
    int           bus_width;
    u16           sharedbus;
@@ -500,6 +502,7 @@ static void ks8851_mll_write_hwaddr_common(struct ks_net 
*ks, u8 enetaddr[6])
    ks_wrreg16(ks, KS_MARL, addrl);
 }
 
+#ifndef CONFIG_DM_ETH
 static int ks8851_mll_init(struct eth_device *dev, bd_t *bd)
 {
    struct ks_net *ks = container_of(dev, struct ks_net, dev);
@@ -569,3 +572,103 @@ int ks8851_mll_initialize(u8 dev_num, int base_addr)
 
    return 0;
 }
+#else /* ifdef CONFIG_DM_ETH */
+static int ks8851_start(struct udevice *dev)
+{
+    struct ks_net *ks = dev_get_priv(dev);
+
+    return ks8851_mll_init_common(ks);
+}
+
+static void ks8851_stop(struct udevice *dev)
+{
+    struct ks_net *ks = dev_get_priv(dev);
+
+    ks8851_mll_halt_common(ks);
+}
+
+static int ks8851_send(struct udevice *dev, void *packet, int length)
+{
+    struct ks_net *ks = dev_get_priv(dev);
+    int ret;
+
+    ret = ks8851_mll_send_common(ks, packet, length);
+
+    return ret ? 0 : -ETIMEDOUT;
+}
+
+static int ks8851_recv(struct udevice *dev, int flags, uchar **packetp)
+{
+    struct ks_net *ks = dev_get_priv(dev);
+    uchar *data = net_rx_packets[0];
+    int ret;
+
+    ret = ks8851_mll_recv_common(ks, data);
+    if (ret)
+        *packetp = (void *)data;
+
+    return ret ? ret : -EAGAIN;
+}
+
+static int ks8851_write_hwaddr(struct udevice *dev)
+{
+    struct ks_net *ks = dev_get_priv(dev);
+    struct eth_pdata *pdata = dev_get_platdata(dev);
+
+    ks8851_mll_write_hwaddr_common(ks, pdata->enetaddr);
+
+    return 0;
+}
+
+static int ks8851_bind(struct udevice *dev)
+{
+    return device_set_name(dev, dev->name);
+}
+
+static int ks8851_probe(struct udevice *dev)
+{
+    struct ks_net *ks = dev_get_priv(dev);
+
+    /* Try to detect chip. Will fail if not present. */
+    ks8851_mll_detect_chip(ks);
+
+    return 0;
+}
+
+static int ks8851_ofdata_to_platdata(struct udevice *dev)
+{
+    struct ks_net *ks = dev_get_priv(dev);
+    struct eth_pdata *pdata = dev_get_platdata(dev);
+
+    pdata->iobase = devfdt_get_addr(dev);
+    ks->iobase = pdata->iobase;
+
+    return 0;
+}
+
+static const struct eth_ops ks8851_ops = {
+    .start     = ks8851_start,
+    .stop      = ks8851_stop,
+    .send      = ks8851_send,
+    .recv      = ks8851_recv,
+    .write_hwaddr  = ks8851_write_hwaddr,
+};
+
+static const struct udevice_id ks8851_ids[] = {
+    { .compatible = "micrel,ks8851-mll" },
+    { }
+};
+
+U_BOOT_DRIVER(ks8851) = {
+    .name      = "eth_ks8851",
+    .id       = UCLASS_ETH,
+    .of_match    = ks8851_ids,
+    .bind      = ks8851_bind,
+    .ofdata_to_platdata = ks8851_ofdata_to_platdata,
+    .probe     = ks8851_probe,
+    .ops      = &ks8851_ops,
+    .priv_auto_alloc_size = sizeof(struct ks_net),
+    .platdata_auto_alloc_size = sizeof(struct eth_pdata),
+    .flags     = DM_FLAG_ALLOC_PRIV_DMA,
+};
+#endif
-- 
2.25.1

Reply via email to