Mijn vader (93) is van plan ergens een verhaal te gaan vertellen. Ter ondersteuning van dit verhaal heeft hij 82 dia's. Maar hij moest ondervinden dat de diaprojectoren uitgestorven zijn. Dit leek me een geweldige kans om hem met het fenomeen LibreOffice Impress kennis te laten maken. De voorbereiding is klaar.
Mijn vader gaat daar een "beamer" en een laptop gebruiken.
Dus dan komt de "presenter-console" in actie. Die had ik nog nooit gezien maar om te weten wat het is heb ik een oude monitor in de vga-poort van mijn laptop gestoken. Het is echt fantastisch! De presenter-console is 100% functioneel https://www.dropbox.com/sh/mae9rat0lkave5u/lw7lk-XjLT#lh:null-presenter%20console%2001.jpeg

Ik heb tenslotte deze tweede monitor ook meegenomen naar mijn vader. Er is geen andere manier om de presenter-console zichtbaar te maken. Ik vind het een gemis dat je de presenter-console niet ook met één scherm zichtbaar kan maken. Het is lastig om een voorstelling te krijgen van wat het is als je het nog nooit gezien hebt. Ik kan deze mogelijkheid nergens vinden. Misschien kijk ik niet goed. Ik kan ook geen bug vinden waarin om die mogelijkheid gevraagd wordt.
Pieter

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Antwoord per e-mail aan