pieter kristensen schreef op 15-11-2013 7:42:
> Mijn vader (93) is van plan ergens een verhaal te gaan vertellen. 

Kras hoor! Er is geen enkele reden om te stoppen met leven zolang je
niet doos(ziek) bent!

> Ter 
> ondersteuning van dit verhaal heeft hij 82 dia's. Maar hij moest 
> ondervinden dat de diaprojectoren uitgestorven zijn.

Dat klopt. Ze jongen niet meer aan, msaar bij mij loopt nog zo'n oudje
rond...
> Dit leek me een geweldige kans om hem met het fenomeen LibreOffice 
> Impress kennis te laten maken. De voorbereiding is klaar.
> Mijn vader gaat daar een "beamer" en een laptop gebruiken.
> Dus dan komt de "presenter-console" in actie. Die had ik nog nooit 
> gezien maar om te weten wat het is heb ik een oude monitor in de 
> vga-poort van mijn laptop gestoken. Het is echt fantastisch! De 
> presenter-console is 100% functioneel 
> https://www.dropbox.com/sh/mae9rat0lkave5u/lw7lk-XjLT#lh:null-presenter%20console%2001.jpeg
>
> Ik heb tenslotte deze tweede monitor ook meegenomen naar mijn vader. Er 
> is geen andere manier om de presenter-console zichtbaar te maken.
> Ik vind het een gemis dat je de presenter-console niet ook met één 
> scherm zichtbaar kan maken. Het is lastig om een voorstelling te krijgen 
> van wat het is als je het nog nooit gezien hebt.
Dat begrijp ik. In Powerpoint kan het wel: je kunt daar aangeven of de
presentatie naar Monitor 1 of 2 of beide moet gaan.  Misschien is het
een kwestie van trefwoorden zoeken in ge help-file?

Leo

> Ik kan deze mogelijkheid nergens vinden. Misschien kijk ik niet goed. Ik 
> kan ook geen bug vinden waarin om die mogelijkheid gevraagd wordt.
> Pieter
>


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Antwoord per e-mail aan