Allen

Aan de Handleidingen voor Impress 4.2 is het hoofdstuk 'Dia's, notities en
hand-outs toevoegen en opmaken' toegevoegd.

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u dia’s op verschillende manieren
toevoegt, zoals uit een andere presentatie, uit een bestand, kopiëren en
plakken of met slepen en neerzetten. Daarna wordt beschreven hoe u dia’s
kunt opmaken en hoe u bijvoorbeeld notities kunt toevoegen en opmaken. En
er wordt ingegaan op de verschillende weergaven van Impress, zoals
diaweergave, overzicht en hand-outs. Ook wordt beschreven hoe u hand-outs
kunt maken, opmaken en afdrukken.


Met dank aan Henk van der Burg voor de vertaling van dit hoofdstuk.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Antwoord per e-mail aan