Allen

Aan de Handleidingen voor Draw 4.2 is het hoofdstuk 'Objectattributen
wijzigen' toegevoegd.

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u de eigenschappen van objecten kunt
wijzigen. Zo worden diverse werkbalken en dialoogvensters beschreven
waarmee u deze eigenschappen kunt wijzigen. Hiermee kunt u lijnen en vormen
aanpassen, zoals lijn en pijlstijlen, verschillende achtergrondvullingen
kleuren toepassen, maar ook eigen kleuren, patronen of bitmaps gebruiken.
Ook wordt er ingegaan op het gebruik van opmaakprofielen. Daarnaast wordt
er ook ingegaan op het draaien en spiegelen van objecten.


Met dank aan Henk van der Burg voor zijn bijdrage.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Antwoord per e-mail aan