Allen

Aan de Handleidingen voor Impress versie 4.2 is het hoofdstuk
'Diavoostellingen' toegevoegd.

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u een diavoorstelling kunt maken en
uitvoeren. U kunt onder andere diawissels gebruiken, animatie-effecten
toepassen en geluidsfragmenten toevoegen. Daarnaast kunt u kiezen voor het
handmatig doorgaan naar een volgende dia of geautomatiseerd. Ook kunt u de
Presenter Console gebruiken voor een weergave op twee schermen.


Met dank aan Henk van der Burg voor de vertaling van dit hoofdstuk.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Antwoord per e-mail aan