Allen

Aan de Handleidingen voor Draw versie 4.2 is het hoofdstuk 'Afbeeldingen
bewerken' toegevoegd.

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u afbeeldingen kunt invoegen en op welke
wijze dit kan, zoals invoegen uit bestand, van een scanner, met slepen en
neerzetten of met het klembord. En ook het verschil tussen inbedden en
koppelen komt aan bod. Daarna kunt u de afbeeldingen bewerken, zoals
bijsnijden en de schaal en/of de grootte aanpassen. Ook kunt u diverse
filters gebruiken om de weergave van de afbeelding aan te passen. Verder
kunt u de kleuren en de transparantie aanpassen. Als laatste wordt er
ingegaan op het converteren naar veelhoeken of een bitmap en hoe u de
geconverteerde objecten weer kunt verbreken of splitsen.


Met dank aan Henk van der Burg voor zijn bijdrage.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Antwoord per e-mail aan