Hello,

After upgrading ovirt to version 4.5.2, I've experienced issue with using 
import function in import disk window in storage domain after attaching it to 
data center. Logs in the attachment (#1).


Second issue is with uploading disks from storage domain window.

Using example from attachment (#2):

When choosing to upload disk to domain portal-1 from upload function in the 
storage domain disk window, ovirt chooses wrong data-center dev-1 (dev-1 
datacenter has domain dev-1, portal-1 datacenter has domain portal-1) and wrong 
host to upload. Accepting this upload always fails.


When choosing to upload disk from storage -> disks window works fine.


Issues confirmed on two independent ovirt servers (both with version 4.5.2).Spółki Grupy Wirtualna Polska:

Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i 
Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 
pod nr KRS: 0000407130, kapitał zakładowy: 1 461 895,65 zł (w całości 
wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i 
Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 
pod nr KRS: 0000580004, kapitał zakładowy: 320 058 550,00 zł (w całości 
wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 527-26-45-593

Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Wirtualna Polska Media 
S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "WPM"). WPM przetwarza Twoje dane osobowe, 
które zostały podane przez Ciebie dobrowolnie w trakcie dotychczasowej 
współpracy, w związku z zawarciem umowy lub zostały zebrane ze źródeł 
powszechnie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres email, numer 
telefonu. Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce 
prywatności<https://onas.wp.pl/poufnosc.html>, między innymi w celu realizacji 
współpracy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w celach 
marketingowych WP. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w 
celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes jakim jest m.in. 
przesyłanie informacji marketingowych o usługach WP, w tym zaproszeń na 
konferencje branżowe, informacje o publikacjach. Twoje dane możemy przekazywać 
podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz podmiotom uprawnionym do 
uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Masz prawo m.in. do żądania 
dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 
jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu w przewidzianych w prawie sytuacjach. 
Prawa te oraz sposób ich realizacji opisaliśmy w polityce 
prywatności<https://onas.wp.pl/poufnosc.html>. Tam też znajdziesz informacje 
jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.
2022-10-03 14:33:07,268+02 ERROR [org.ovirt.engine.ui.frontend.server.gwt.OvirtRemoteLoggingService] (default task-4564) [] Permutation name: 0F30747C728BDB3681A1A49DB43DD469
2022-10-03 14:33:07,269+02 ERROR [org.ovirt.engine.ui.frontend.server.gwt.OvirtRemoteLoggingService] (default task-4564) [] Uncaught exception: com.google.gwt.core.client.JavaScriptException: (TypeError) : b.i is undefined
    at org.ovirt.engine.ui.common.widget.uicommon.storage.DisksAllocationView.$addDiskList(DisksAllocationView.java:190)
    at org.ovirt.engine.ui.common.widget.uicommon.storage.DisksAllocationView.$lambda$0(DisksAllocationView.java:179)
    at org.ovirt.engine.ui.common.widget.uicommon.storage.DisksAllocationView$lambda$0$Type.eventRaised(DisksAllocationView.java:179)
    at org.ovirt.engine.ui.uicompat.Event.$raise(Event.java:99)
    at org.ovirt.engine.ui.uicommonweb.models.storage.DisksAllocationModel.$onPropertyChanged(DisksAllocationModel.java:310)
    at org.ovirt.engine.ui.uicommonweb.models.storage.DisksAllocationModel.$setQuotaEnforcementType(DisksAllocati
onModel.java:121)
    at org.ovirt.engine.ui.uicommonweb.models.storage.StorageRegisterDiskImageListModel.$lambda$2(StorageRegisterDiskImageListModel.java:134)
    at org.ovirt.engine.ui.uicommonweb.models.storage.StorageRegisterDiskImageListModel$lambda$2$Type.onSuccess(StorageRegisterDiskImageListModel.java:134)
    at org.ovirt.engine.ui.frontend.Frontend$1.$onSuccess(Frontend.java:239)
    at org.ovirt.engine.ui.frontend.Frontend$1.onSuccess(Frontend.java:239)
    at org.ovirt.engine.ui.frontend.communication.OperationProcessor$1.$onSuccess(OperationProcessor.java:133)
    at org.ovirt.engine.ui.frontend.communication.OperationProcessor$1.onSuccess(OperationProcessor.java:133)
    at org.ovirt.engine.ui.frontend.communication.GWTRPCCommunicationProvider$3$1.$onSuccess(GWTRPCCommunicationProvider.java:161)
    at org.ovirt.engine.ui.frontend.communication.GWTRPCCommunicationProvider$3$1.onSuccess(GWTRPCCommunicationProvider.java:161)
    at com.google.gwt.user.client.rpc.impl.RequestCallbackAdapter.onResponseReceived(RequestCallbackAdapter.java:198)
    at com.google.gwt.http.client.Request.$fireOnResponseReceived(Request.java:233)
    at com.google.gwt.http.client.RequestBuilder$1.onReadyStateChange(RequestBuilder.java:409)
    at Unknown.onreadystatechange<(https://<redacted>/ovirt-engine/webadmin/?locale=en_US line 9 > injectedScript)
    at com.google.gwt.core.client.impl.Impl.apply(Impl.java:306)
    at com.google.gwt.core.client.impl.Impl.entry0(Impl.java:345)
    at Unknown.My/<(https://<redacted>/ovirt-engine/webadmin/?locale=en_US line 9 > injectedScript)
    at Unknown.anonymous(Unknown)


_______________________________________________
Users mailing list -- users@ovirt.org
To unsubscribe send an email to users-le...@ovirt.org
Privacy Statement: https://www.ovirt.org/privacy-policy.html
oVirt Code of Conduct: 
https://www.ovirt.org/community/about/community-guidelines/
List Archives: 
https://lists.ovirt.org/archives/list/users@ovirt.org/message/JBI4QSJFVPNQJ3LGF6QMHNZZVRATT3AC/

Reply via email to