Hello,

I have the same issue in my a 3.2.10 Sogo servers, all links appear as http instead https.


I'ts annoying for the users.


El 22/02/18 a les 15:19, Pierre Fumet (p...@zdn.fr) ha escrit:
Hello,
is there a way to generate CalDAV/WebDAV links to calendars/addressbooks in https instead of http ? I have them in https in SOGo2 instance, but not in SOGo3 instance, even though i can't see any difference in config.
Couldn't find any option available nor a bug about that.

Thks in advance.


--

Regards,
___________________________
Albert Solana
Service Orchestration
UPCnet
Edifici Vèrtex - Pl. Eusebi Güell, 6
08034 BARCELONA
Telèfon centraleta: 93.401.1600----------------------------------------------------------------------------------------
Aquest correu electrònic pot contenir informació confidencial o legalment 
protegida i està exclusivament dirigit a la persona o entitat  destinatària. Si 
vostè no és el destinatari final o persona encarregada de recollir-lo, no està 
autoritzat a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni a 
revelar el seu contingut. Si ha rebut aquest correu electrònic per error, li 
preguem que informi al remitent i elimini del seu sistema el missatge i el 
material annex que pugui contenir.
Gràcies per la seva col.laboració.
----------------------------------------------------------------
*** Si us plau, no m'imprimeixis. Vull seguir sent digital ***
*** Por favor, no me imprimas. Quiero seguir siendo digital ***
*** Please, don't print me. I want to remain digital ***

--
users@sogo.nu
https://inverse.ca/sogo/lists

Reply via email to