Hello MJ,

Removing "env=HTTP_HOST" causes a general Sogo website malfunction.


El 05/04/18 a les 10:19, mj (li...@merit.unu.edu) ha escrit:
Hi,

On 04/02/2018 06:15 PM, Pierre Fumet (p...@zdn.fr) wrote:
  RequestHeader set "x-webobjects-server-port" "443"
RequestHeader set "x-webobjects-server-name" "%{HTTP_HOST}e" env=HTTP_HOST RequestHeader set "x-webobjects-server-url" "https://%{HTTP_HOST}e"; env=HTTP_HOST
  RequestHeader unset "x-webobjects-remote-user"

Perhaps remove "env=HTTP_HOST" after both lines..?

MJ

--

Atentament,
___________________________
Albert Solana
Service Operation
UPCnet
Edifici Vèrtex - Pl. Eusebi Güell, 6
08034 BARCELONA
Telèfon centraleta: 93.401.1600----------------------------------------------------------------------------------------
Aquest correu electrònic pot contenir informació confidencial o legalment 
protegida i està exclusivament dirigit a la persona o entitat  destinatària. Si 
vostè no és el destinatari final o persona encarregada de recollir-lo, no està 
autoritzat a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni a 
revelar el seu contingut. Si ha rebut aquest correu electrònic per error, li 
preguem que informi al remitent i elimini del seu sistema el missatge i el 
material annex que pugui contenir.
Gràcies per la seva col.laboració.
----------------------------------------------------------------
*** Si us plau, no m'imprimeixis. Vull seguir sent digital ***
*** Por favor, no me imprimas. Quiero seguir siendo digital ***
*** Please, don't print me. I want to remain digital ***

--
users@sogo.nu
https://inverse.ca/sogo/lists

Reply via email to