Hiện nay trên www.echip.com.vn có đăng bài báo nói về OxygenOffice Professional 
2.0.4. Xin cho hỏi đây có phải là phiên bản thuộc dự án OpenOffice tiếng Việt 
mà cộng đồng chúng ta đang phát triển không?If I die, please burry a computer with me!
                
---------------------------------
Hãy ghé qua trang chủ Yahoo! Việt Nam!

Trả lời cho