Chào các bạn :)

Tiến trình đảm bảo mức chất lượng (QA) đã được làm xong trên hệ điều hành Mac OSX (Intel) cho bản xây dựng OpenOffice.org 2.1 RC2 tiếng Việt nên dự án OpenOffice.org có thể phát hành OpenOffice.org 2.1 tiếng Việt cho hệ điều hành này.

Bản phát hành chính thức này sẽ xuất hiện sớm trên các máy phục vụ OpenOffice.org.

Tiếc là phần lớn người dùng nói tiếng Việt cũng chạy hệ thống Windows hay Linux. Vì chị chạy Mac OSX, chị không thể làm xong tiến trình QA cho hai hệ thống khác này.

Để phát hành phiên bản cho Windows và Linux, chúng ta phải làm các công việc thử ra:

http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Th%E1%BB%AD_ra_Ph%C3%A1t_h% C3%A0nh [1]

trên những hệ thống này.

Nếu bạn chạy Windows hay Linux, hãy làm những công việc hàng ngày này và gửi kết quả cho chị.

Nam đã làm như thế cho Windows XP trên máy i386 nên chúng ta chỉ cần phải chạy những công việc tự động trước khi phát hành OpenOffice.org 2.1 Việt cho Windows XP.

Bạn có muốn một phiên bản OpenOffice.org mới nhất bằng tiếng Việt để chạy trên máy tính của mình không?

Giúp đỡ thử ra nhé. :)

Không làm xong tiến trình QA thì không phát hành được.

Clytie (vi-VN, Vietnamese free-software translation team / nhóm Việt hóa phần mềm tự do)
http://groups-beta.google.com/group/vi-VN

[1] Nếu liên kết này không hoạt động được, dùng:

http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Th%E1%BB%AD_ra

rồi nhấn vào liên kết « Thử ra phát hành » xuống trang đó.

Nếu liên kết kiểu này không hoạt động bằng cách nào cả, đi tới trang chính của wiki:

http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Main_Page

rồi nhấn vào liên kết ngôn ngữ « Việt » bên phải, rồi trên liên kết « Thử ra » trong đoạn văn kiểu nghiêng ở đâu trang, rồi vào liên kết « Thử ra phát hành » xuống trang sau.

Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho