ntq hung a écrit :
Máy tôi có cài Fedora Core 6( cài full tất cả các gói). Tôi muốn sử dụng giao 
diện tiếng Việt trong openoffice. Tôi đã down gói langpack_vi trong trang web 
openoffice.org và du`ng lệnh rpm -ivh *.rpm để cài gói trên.Xong tôi chưa biết 
cách làm thế nào để enable giao diện tiếng Việt. Làm ơn hướng dẫn tôi sử dụng 
gói phần mềm trên. Xin cảm ơn rất nhiều!

Anh có thể vào thực đơn "Tools" > chọn "Options" > ấn tùy chọn về ngôn ngũ > chọn "ngôn ngữ" > mục đầu tiên (giao diện người dùng) chọn tiếng Việt (nếu gói ngôn ngũ tiếng Việt đã được cài đặt thành công)

--
M. Vu Do Quynh
Agence universitaire de la Francophonie, Bureau Asie Pacifique
Responsable, Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
C°/ IFI (Rez de chaussée, derrière l'Amphi. Marcel Dassault)
Bâtiment D, Impasse (Ngo) 42, rue Ta Quang Buu (Q. Hai Ba Trung), Hanoi
Tél: +84-4-868.48.85 ; Télécopie: +84-4-869.45.09
Sites de toile: http://www.vn.refer.org/

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho