Minh Ngọc Lê a écrit :
> đây là đường dẫn đến ảnh chụp màn hình, quên mất ko gửi :)
> http://picasaweb.google.com/cumeo89/OpenOffice/photo?authkey=U-Vfl94gTj0#5120045087506034706

> Hiện nay mình đang dùng OpenOffice Writer 2.3 và cứ mỗi lần nhấn vào Tuỳ
> chọn... là nó lại xổ ra hộp hội thoại "Phục hồi tài liệu..." ()
> Máy mình mới cài lại, có cài 1 số chương trình như: Eclipse, TortoiseSVN, MS
> Desktop Engine, MS Office, Netbeans, Total Commander, AutoCAD 2007 và các
> chương trình phổ dụng khác.

Vâng, tôi cũng bị thỉnh thoảng "lỗi" như thế này (đang dùng OOo 2.2 trên
Ubuntu 7.04). Tuy nhiên, ngoài ra việc cứ phải chấp nhần phục hồi lại,
thì vẫn dùng được OOo...


-- 
M. Vu Do Quynh
Agence universitaire de la Francophonie, Bureau Asie Pacifique
Responsable, Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
C°/ IFI (Rez de chaussée, derrière l'Amphi. Marcel Dassault)
Bâtiment D, Impasse (Ngo) 42, rue Ta Quang Buu (Q. Hai Ba Trung), Hanoi
Tél: +84-4-868.48.85 ; Télécopie: +84-4-869.45.09
Sites de toile: http://www.vn.refer.org/

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho