Chào Tiểu ban dự án
Tôi sử dụng PM này những thấy vấn đề sau nhờ giải đáp
Trong văn bản : các văn bản Nhà nước và Bộ Xây dựng ... dùng font VNtime thì 
khi sử dụng PM này thì bị lỗi chữ ư không đọc được xử lý sao?
Trong cal : Khi đánh nội dung trong ô sẽ bị . V dụ : thấy thành thaấy chẳng hạn 
vậy giải quyết thế nào hoặc chữ Đ cần đánh thì thành Dđ sau khi gõ chữ khác
Mong được sự quan tâm của Tiểu ban


      ________________________________________________________ 
Có không - một tình bạn giữa hai phái? Khám phá tại Yahoo! Hỏi & Đáp
http://vn.answers.yahoo.com

Trả lời cho