Chào ???


tamthat hoa a écrit :

> Tôi sử dụng PM này những thấy vấn đề sau nhờ giải đáp
Bạn có thể cho biết dùng phiên bản OOo nào ? 2.1, 2.2, 2.2.1 hoặc 2.3 ?
Chạy trong môi trường nào ? Windows (9x, 2K, XP, Vista), GNU/Linux (bản
phân phối nào ?), hoặc khác (Mac OS, ...)
Dùng bộ gõ tiếng Việt nào ? Vietkey, Unikey, X-Unikey, khác...

Với những thông tin trên thì chúng tôi sẽ biết cụ thể hơn để nghiên cứu
những lý do tại sau có lỗi... để giúp được bạn... nếu được.

> Trong văn bản : các văn bản Nhà nước và Bộ Xây dựng ... dùng font VNtime thì 
> khi sử dụng PM này thì bị lỗi chữ ư không đọc được xử lý sao?

Theo tôi, vấn đề này có thể do lỗi của bộ mã hóa ABC (phát triển trên
nền của ASCII mở rộng ISO-8859-x) khi dùng Unicode chư được phổ biến.

Tôi nhớ trước đây khi tôi còng dùng Windows (98) và MS Word (97) mà cần
chuyển tài liệu dạng doc sang HTML thì luôn bị vấn đề chữ ư khôn hiển
lên được trong các trang web xuất phát từ MS Word.

Hiện nay tôi hiếm phải dùng các tài liệu dùng phông ABC cho nên không bị
trợ ngại trên.

Tôi xin góp ý thêm là các người mà vẫn thích dùng các phông ABC trong
khi đã có Unicode và đã được Nhà nước Việt Nam ban hành quyết định phải
dùng chuẩn Unicode cho các tài liệu của các cơ quan Nhà Nước, thì chỉ có
làm kéo dài thêm vấn đề trên. Vậy, cho các tài liệu tạo mới, nên dùng
phông UNICODE để giải quyết vấn đề (ngay cả vấn đề Calc dưới đây)

> Trong cal : Khi đánh nội dung trong ô sẽ bị . V dụ : thấy thành thaấy chẳng 
> hạn vậy giải quyết thế nào hoặc chữ Đ cần đánh thì thành Dđ sau khi gõ chữ 
> khác
> Mong được sự quan tâm của Tiểu ban

Các bạn nào còn dùng phông ABC có thể xem xét vấn đề trên được không ?

Chúc mạnh khỏe
-- 
M. Vu Do Quynh
Agence universitaire de la Francophonie, Bureau Asie Pacifique
Responsable, Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
C°/ IFI (Rez de chaussée, derrière l'Amphi. Marcel Dassault)
Bâtiment D, Impasse (Ngo) 42, rue Ta Quang Buu (Q. Hai Ba Trung), Hanoi
Tél: +84-4-868.48.85 ; Télécopie: +84-4-869.45.09
Sites de toile: http://www.vn.refer.org/

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho