Chào các bạn,

Một câu hỏi về Calc...
-- 
M. Vu Do Quynh
Agence universitaire de la Francophonie, Bureau Asie Pacifique
Responsable, Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
C°/ IFI (Rez de chaussée, derrière l'Amphi. Marcel Dassault)
Bâtiment D, Impasse (Ngo) 42, rue Ta Quang Buu (Q. Hai Ba Trung), Hanoi
Tél: +84-4-868.48.85 ; Télécopie: +84-4-869.45.09
Sites de toile: http://www.vn.refer.org/
--- Begin Message ---
Tôi đã sử dụng PM o0o 2.3 trên hệ điều hành Window và thấy :
- Không biết sử dụng viết tại đầu trang như thế nào không được như excel : Rows 
to repeat at top thì dùng như thế nào?
- Phần Add-in thì sử dụng ra sao xin được trả lời 
- Khi sử dụng phần mềm này, tôi thấy chỉ sử dụng font Time New Roman rất hay 
với bộ gõ Unikey nhưng nếu mở thì những văn bản dùng font VNtime bị lỗi chữ ư 
Vậy có cạch nào giải quyết ổn thỏa vấn đề trên không
- Dùng bảo mật trong excel thì được nhưng khi mở và sửa đổi, đóng lại, lại  lưu 
phần  mã nữa, tại sao có cách nào mở, sửa đóng lại mà vẫn giữ lại phần mã đó 
không?
Xin được sự quan tâm của Tiểu ban dự  án 
Email : [EMAIL PROTECTED] hoặc [EMAIL PROTECTED]

      ____________________________________________________________
Tại sao đàn ông lại thích nhìn phụ nữ có mái tóc dài hơn?
Khám phá tại Yahoo! Hỏi & Đáp
http://vn.answers.yahoo.com

--- End Message ---
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho