Nội dung khó khăn là gì thế? Theo tôi anh nên cụ thể hóa đi thì tốt

----- Thư Gốc ----
Từ Nguyen Van Cong <[EMAIL PROTECTED]>
Đến: users@vi.openoffice.org
Đă gửi: Thư Năm, 6 Tháng M.Hai, 2007 10:40:23 PM
Chủ đề: Nhờ trợ giúp

Hiện tại tôi đã tiến hành gỡ bỏ phần mềm MS Office
 và cài phần mềm
OpenOffice cho 25 máy trong cơ quan. Tuy nhiên tôi gặp khó khăn
 trong quá
trình cài đặt mong cộng đồng trợ giúp:

Việc cài đặt OpenOffice chỉ tiến hành được trên hệ
 điều hành Windows XP,
không thể cài OpenOffice trên hệ điều hành Windows 98

Kính mong cộng đồng trợ giúp !!!!


      ____________________________________________________________
Thị trường chứng khoán Việt Nam hot tới mức nào?
Khám phá tại Yahoo! Hỏi & Đáp
http://vn.answers.yahoo.com

Trả lời cho