Chào các bạn :)

Như bạn có thể đã biết, Trợ lý Cài đặt OpenOffice.org không hiển thị đúng trên Windows. Xem vấn đề đã thông báo (tiếng Anh):

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=81728

Rất khó giải quyết. :(

Tôi đã đề nghị dự án OpenOffice.org hợp nhất phần mềm NSIS Unicode (phần mềm cài đặt vào Windows thì dùng NSIS):

http://www.scratchpaper.com/

nhưng mà trong khi đợi (không biết bao lâu...), có lẽ chúng ta cần phải cài đặt bằng tiếng Anh, tốt hơn có các màn hình cài đặt không thể đọc được.

Công đã nói:

Việc cài đặt OpenOffice chỉ tiến hành được trên hệ điều hành Windows XP,
không thể cài OpenOffice trên hệ điều hành Windows 98

Cũng vậy với bạn phải không?

Nhân tiện, tôi vui lòng thấy công đồng giúp nhau, nhất để hỗ trợ người dùng mới. Đặc biệt cám ơn Quýnh. :)

Trang tải xuống đã được cập nhật lên phiên bản thử OpenOffice.org 2.4.0:

http://vi.openoffice.org/about-downloads.html

Xem hộp thư chung địa phương hoá ([EMAIL PROTECTED]) để tìm thông tin về bản dịch hiện thời.

Chúc bạn thử vui vẻ nhé. :)

Clytie

Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho