Để tham khảo và trử lời...
-- 
M. Vu Do Quynh
Agence universitaire de la Francophonie, Bureau Asie Pacifique
Responsable, Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
C°/ IFI (Rez de chaussée, derrière l'Amphi. Marcel Dassault)
Bâtiment D, Impasse (Ngo) 42, rue Ta Quang Buu (Q. Hai Ba Trung), Hanoi
Tél: +84-4-868.48.85 ; Télécopie: +84-4-869.45.09
Sites de toile: http://www.vn.refer.org/
--- Begin Message ---
Chào anh một ngày mới
Xin hỏi anh tại sao trong bảng tính muốn định dạng từ font arial sang Time new 
roman cho các bảng tính trong tab công cụ không được như excel, có cách nào 
không anh chỉ dùm
Cám ơn
      ____________________________________________________________
Thị trường chứng khoán Việt Nam hot tới mức nào?
Khám phá tại Yahoo! Hỏi & Đáp
http://vn.answers.yahoo.com

--- End Message ---
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho