On 26/01/2008, at 4:50 PM, Nguyen Duc Quan VNN wrote:

Chào mọi người!

Có 1 vấn đề cần quan tâm muốn hỏi các bạn về OpenOffice:

- Có cách thiết lập nào để copy văn bản có chứa hình ảnh từ trang Web đến Open Office (bản Writer) mà vẫn hiển thị hình ảnh được khi không có kết nối tới Internet không?

Trường hợp thông thường thì hình ảnh sau khi copy sẽ không lưu lại được offline mà buộc fải có kết nối Internet thì mới tải được về để xem. Điều đó có nghĩa là không có khả năng xem đầy đủ thông tin file văn bản có cả hình ảnh trên máy không có kết nối Internet, hoặc khi trang Web nguồn mà nó link tới bị down.

Đây cũng có thể là một thiếu sót của Open Office nếu không có cách nào để giải quyết.

*Nếu là MS Office thì đương nhiên có thể copy văn bản có chứa hình ảnh từ trang Web xuống Word mà vẫn xem được hình ảnh trong Word khi Offline.Chắc là có chức năng này. Tôi sẽ hỏi trong hộp thư chung users chính...

Clytie

Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n

Trả lời cho