Chào mọi người,

Theo tôi thì hiện những  người dùng tiếng Anh chưa chắc cũng đã sử dụng hết 
những tính năng của MS Office. Nhưng nếu dùng sang OOO thì họ sẽ có thể nắm rõ 
hơn những tính năng kể cả chuyên sâu. Đó là 1 thuận lợi cơ bản.
Hiện tại đối với những người không nắm rõ tiếng Anh thì có thể dùng bản OOO một 
cách dễ dàng. Vì vậy, nhu cầu của bản tiếng Việt là rất rõ.
Cho nên, nếu mục đích là phổ biến rộng rãi đến với mọi người thuộc mọi lứa 
tuổi, thì OOO tiếng Việt như đã nói là rất thích hợp.

Đối với tôi thì bản thân dùng bản OOO tiếng Việt, nếu cài đặt hay hướng dẫn cho 
mọi người thì cũng sử dụng bản này.

Dù ý kiến nêu ra hơi muộn nhưng đây là vấn đề cơ bản cần sự tham gia đóng góp ý 
kiến của nhiều người.

Xin cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của các thành viên.

> -----Original Message-----
> From: Vu Do Quynh [mailto:[EMAIL PROTECTED]
> Sent: Monday, March 17, 2008 12:43 PM
> To: users@vi.openoffice.org
> Subject: O Vietnam Nên dùng OOO bang tiengViet hay tieng khac?
> 
> Chào cac anh chị
> 
> Hiện nay đang có tranh luận ở Việt Nam là nên dùng phiên bản
> OpenOffice.org bằng tiếng nào để hướng dẫn cho người dùng ?
> 
> Cụ thể là OpenOffice.org với giao diện bằng tiếng Việt hay giao diện
> bằng tiếng Anh?
> 
> Những người thích dùng tiếng Anh giải thích là bởi vì ở VN các người
> đang dùng các PM bằng tiếng Anh, cho nên là quen với tiếng Anh (các
> sách hướng dẫn viết bằng tiếng Việt cũng đều chụp màn hình các PM băng
> tiếng Anh).
> 
> Những người đề nghị dùng OpenOffice với giao diện tiếng Việt cho rằng
> là đối với người ít hoặc không hiểu tiếng Anh, có giao diện bằng tiếng
> Việt (và Trợ giúp F1 bằng tiếng Việt) là thuận lợi hơn bởi vì ít ra
> cũng đọc được tiếng Việt để mà hiểu biết thêm tuy có thể chưa quen
> thuộc với thuật ngữ tiếng Việt.
> 
> Vậy câu hỏi của tôi đối vói các anh chị hiện nay đang dùng ở Việt Nam,
> là các anh chị thực tế đang dùng OOo bằng tiếng nào cho bản thâm mình,
> và các người đồng nghiệp và bạn bè mà các anh chị đang biết đang dùng
> chủ yếu phiên bản tiếng Việt hay tiếng Anh?
> 
> Và theo các anh chi nghĩ đến, nếu đối tượng muốn học dùng
> OpenOffice.org là người Việt Nam kém hiểu hoặc không hiểu tiếng Anh,
> thì nên hướng dẫn người đó dùng OOO với phiên bản tiếng Việt hay tiếng
> Anh?
> 
> Tôi thì đương nhiên, tôi szẽ hướng dẫn bằng OOo tiếng Việt mặc dù hàng
> ngày tôi đang dùng OOo bằng tiếng Pháp ;-)
> 
> Cảm ơn về sự chú ý và sự hồi âm.
> 
> --
> 
> Agence universitaire de la Francophonie - Bureau Asie-Pacifique
> 
> 
> ---------------------------------------------------------------------
> To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
> For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
> 


Trả lời cho