>
> Lời gợi ý *kéo dài* thì cung cấp mô tả *ngắn *về các cái nút và lệnh....
>
Câu này nghe kỳ kỳ?? Từ "gợi ý kéo dài" ko hiểu được dịch từ phrase nào, có
lẽ nên xem xét lại.

> Để hiển thị lời gợi ý kéo dài, bấm phím tổ hợp Shift+F1, rồi chỉ tới *cái
> *nút hay lệnh.
>
Dùng chữ "cái" có vẻ ko tự nhiên lắm??

> Lời gợi ý *thì *cung cấp thông tin về...
>
> Lời gợi ý kéo dài *thì *cung cấp mô tả...
>
Chữ "thì" ko cần thiết, thường thì người trong nước ko nói thế.

Trả lời cho