Khi tìm kiếm trong phần trợ giúp OpenOffice thì chức năng tự động hoàn tất
(autocomplete) khiến Unikey bỏ dấu ko chính xác. Chẳng hạn gõ chữ "dấu" thì
sẽ như thế này:

   1. gõ "da"
   2. gợi ý hiện ra: "da*nh sách*" chẳng hạn
   3. gõ tiếp ký tự a, nhận được: "daâ"

Rất phiền toái!

Trả lời cho