Chào các anh chị,

Tôi vuằ được BTC của Hội thảo quốc gia lần 5 về phần mềm mã nguồn mở,
được tổ chức ngày 5/12/2008 (tại tầng 7 Toà nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh, Hà
Nội) mời tôi tham gia với một bài theo chủ đề là:

"Phần mềm Văn phòng OpenOffice.org  3.0 và vấn đề Việt hóa
OpenOffice.org của Cộng đồng"

Bản thân tôi chỉ có tham gia tý tẹo (vài chục chuỗi nơi này, nơi nọ)
trong việc dịch phần Trợ giúp của phiên bản 2.x

Tôi biết công đóng góp của chị Clytie Siddal rất lớn, đồng thời tôi mong
nhận được các ý kiến của các bạn, có tham gia dịch hay không, xung quanh
vấn đề Việt hóa OOo, và quá trình lịch sử của nó, để đưa vào nội dung
bài trình bày mà tôi đang chuẩn bị.

Cám ơn vì sự hợp tác.

-- 
M. VU DO Quynh
AUF (Tổ chức hợp tác ĐH Pháp ngữ)
Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
Nhà D, ngõ 42 Tạ Quang Bửu
Tél.: (84-4) 38.68.48.85 ; Fax: (84-4) 38.69.45.09
http://www.vn.refer.org/vietnam/


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho