Chào các anh chị,

Ngày Tự do cho tài liệu (DFD) sẽ được tổ chức lần 2 vào ngày thứ tư
25/03/2009 (lần 1 là 26/03/2008) :

http://www.documentfreedom.org/

Năm ngoái, tôi có đăng ký một nhóm:
http://www.documentfreedom.org/Vietnam-Hanoi

Vậy nhân dịp ngày DFD 2009, chúng tôi định tổ chức một vài họat dộng như
sau:


1) Ghi một đĩa CD OpenOffice.org đặc biệt, bao gồm phiên bản 3.0.1 tiếng
Việt cho Win, RPM và Deb + các gói ngôn ngữ FR và EN  + một số tài liệu
hướng dẫn sử dụng OOo (tiếng Việt + Anh Pháp) để phát miễn phí vào ngày
25/03/2009.

2) Quảng bá về các định dạng tài liệu mở : ODF, Bibtex, LaTeX, etc. bằng
cách soạn một tài liều rơi để phát.

Xem trang http://www.openformats.org/

3) Phát CD hoặc chiếu các video về phần mềm Tự do (Ubuntu, OpenOffice.org)

4) Tổ chức chiều ngày 25/03/2009 một cuộc "hội thảo" giới thiệu các định
dạng mở (ai xung phong thì xin liên hệ vơi tôi hoặc giơ tay lên)

5) Tổ chức chò trơi hoặc bóc thăm trúng thưởng USB (2 Gb)

6) etc.

Các anh chị nào đang ở Hà Nội và mong muốn tích cực giúp hai tay và tham
gia tổ chức thành công ngày DFD 2009, hãy liên hệ với tôi nhé.

Chúc mạnh khỏe

-- 
M. VU DO Quynh
AUF (Tổ chức hợp tác ĐH Pháp ngữ)
Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
Nhà D, ngõ 42 Tạ Quang Bửu
Tél.: (84-4) 38.68.48.85 ; Fax: (84-4) 38.69.45.09
http://www.vn.refer.org/vietnam/


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscr...@vi.openoffice.org
For additional commands, e-mail: users-h...@vi.openoffice.org

Trả lời cho