Trong phiên bản oOo 3.01 em đã tải xuống và cho cài đặt sử dụng thử, các lỗi
em đề cập trước đây vẫn chưa được fix trong phiên bản này.
Hy vọng trong phiên bản 3.1 tới các lỗi trên sẽ sớm được khắc phục.

Trả lời cho