Chào các anh chị,

Nhân dịp Ngày Document Freedom Day (25-03-2009) tôi có chế một đĩa CD
bao gồm các binary OOo tiếng Việt phiên bản 3.0.1 cho Windows, GNU/Linux
(RPM) và (DEB), kèm theo cá gói ngôn ngữ tiếng Anh + Pháp (Windows và
GNU/Linux DEB). Nhãn cho CD (đã thu nhỏ lại) kèm theo email này để minh
họa (ai cần hình gốc để in màu cho CD của mình tự ghi ra - phiên bản 3.1
sắp ra - có thể hỏi tôi để tôi gửi).

Đồng thời có đầy đủ các tài liệu hướng dẫn (cho phiên bản 2.0) từ trang
web vi.openoffice.org.

Tôi còn khỏang 30 CD, ai cần để dùng và phân phối, tôi có thể gửi qua
mail thường. Vui lòng gửi email riêng cho tôi và cho biết địa chỉ chính
xác để gửi đến. Các anh chị có xin CD cũng vui lòng cho biết mình đã
dùng OOo trong những

Cám ơn về sự chú ý.
-- 
M. VU DO Quynh
AUF (Tổ chức hợp tác ĐH Pháp ngữ)
Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
Nhà D, ngõ 42 Tạ Quang Bửu
Tél.: (84-4) 38.68.48.85 ; Fax: (84-4) 38.69.45.09
http://www.vn.refer.org/vietnam/


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscr...@vi.openoffice.org
For additional commands, e-mail: users-h...@vi.openoffice.org

Trả lời cho