vậy thì mình đành chấp nhận chuyện một ứng dụng bị sụp là các ứng dụng khác
bị sụp dây chuyền sao?

2009/4/17 Nguyen Vu Hung <vuhung16p...@gmail.com>

> 2009/4/17 Nam Nguyen <bits...@gmail.com>:
> > Bác Vũ
> >
> > Hộp thư users@ có lẽ thích hợp với việc trao đổi này hơn là hộp thư
> l...@.
> >
> > Người trả lời sau xin vui lòng xóa hộp thư l10n@ khỏi dòng To.
> >
> > Trân trọng
> > Nam
> >
> > 2009/4/17 Vu Phan Gia <phangi...@gmail.com>:
> >> Chào mọi người!
> >> Tôi xin trao đổi một số suy nghĩ.
> >>
> >> 1. Về việc báo cáo lỗi: Báo cáo lỗi không nhằm mục đích gì khác ngoài
> việc
> >> phát hiện ra các lỗi (tôi tạm gọi là *lỗi thật* và *lỗi giả*) để:
> >> - nếu là lỗi do tự thân OOo (lỗi thật)  thì nhóm lập trình viên phải tìm
> >> biện pháp khắc phục
> >> - Nếu là lỗi do hệ thống (lỗi giả) thì cần ghi nhận để đưa vào trong các
> tài
> >> liệu hướng dẫn cho người sử dụng. Mục đích của dự án là đưa OOo đến cho
> cộng
> >> đồng người dùng không rành ICT lắm. Do đó, việc phát hiện ra những tình
> >> huống gây lỗi cũng là việc cần làm.
> >> Do đó, chỉ cần ghi nhận là đã có người gặp lỗi như vậy để phục vụ cho
> việc
> >> thống kê/tìm lỗi
> >>
> Em nghĩ là OOo.vi cần một bản trouble shooting, FAQ với những
> câu hỏi dạng
> như vậy.
>
> Rất tiếc là em không có thời gian nên không hỗ trợ được gì...
> &> Bác Công đâu rồi nhỉ?
>
> >> 2. Về OOo: Tôi có nhận xet (có thể là sai) là OOo chạy các ứng dụng theo
> một
> >> thể hoàn chỉnh. Nghĩa là các ứng dụng của OOo, một khi đã được gọi thực
> >> hiện, đều được quản lý chung. Do đó, khi một ứng dụng bị treo thì các
> ứng
> >> dụng khác cũng bị ảnh hưởng. (Ví dụ, tôi đang chạy Write và Calc, khi
> Calc
> >> bị lỗi phải dừng thì Write cũng dừng nốt). Như vậy thì không thuận tiện
> >> lắm.  Phải chăng đây là do thiết kế từ SUN và ta không sửa được?
> Đây là thay đổi thiết kế của Sun kể từ khi OOo chuyển từ 2.4 sang
> 3.0
>
> Nguyên tắc của nó là chia để trị.
> OOo 3.0 start center chỉ load phần core của nó,
> rất nhỏ và thời gian load của nó rất ngắn.
>
> Calc, Impress etc chạy nên nền này.
>
> -> Mục đích chính của việc chi nhỏ này là đánh lừa người dùng
> rằng:
> OOo chạy rất nhanh (thực ra một phần là users bị cheat bằng
> memory preload,
> IE, Office sử dụng kỹ thuật tương tự).
>
> -> xem thêm: http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Architecture
>
>
> --
> Best Regards,
> Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
> vuhung16plus{remo...@gmail.dot.com<vuhung16plus%7bremove...@gmail.dot.com>, 
> YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16dg
> A brief profile: 
> http://www.hn.is.uec.ac.jp/~vuhung/Nguyen.Vu.Hung.html<http://www.hn.is.uec.ac.jp/%7Evuhung/Nguyen.Vu.Hung.html>
>-- 
Phan Gia Anh Vu, EdD.
Dean of Faculty of Pedagogy
University of Dalat
01 Phu Dong Thien Vuong, Dalat City
Vietnam www.dlu.edu.vn

Trả lời cho