"Vu Phan Gia" <phangi...@gmail.com> a écrit :

Chào mọi người!
Tôi đang sử dụng OOo 3.0 trên nền Ubuntu.
Sau khi tôi gỡ bỏ OOo 3.0 để cài 3.1 không thành công, tôi đã cài lại bản
3.0 để dùng.

Cài 3.1 không nhất thiết phải gỡ bỏ 3.0-Ubuntu

Có thể cài song song 3.1 vào /opt (hình nhữ gói .deb sẽ cài tự động vào đây nếu không gỡ bỏ 3.0), không ảnh hưởng gì :

Trước đây tôi đà làm như thế để thử 3.0 với Ubuntu 8.04 (dùng OOo 2.4).

Hiện nay, tôi gặp phải hiện tượng này: khi trỏ vào một mục trong menu thì
bảng chọn cho menu hiện ra nhưng
bảng hiện ra với kích thước lớn gần gấp 2 lần kích thước thật, sau đó mới
thu nhỏ lại thành kích thước bình thường.
Có ai gặp hiện tượng như tôi gặp không và nếu có thì khắc phục bằng cách
nào?

Chưa gặp bao giờ.--

Agence universitaire de la Francophonie - Bureau Asie-Pacifique


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscr...@vi.openoffice.org
For additional commands, e-mail: users-h...@vi.openoffice.org

Trả lời cho