Chào mọi người sử dụng OOo.

http://2009.gnome.asia/wp-content/uploads/2009/10/gnome-asia-schedule2009.html

Theo lịch thì hai thành viên trụ cột của nhóm bản địa hóa OOo sẽ trình
bày tại hội nghị lần này là:

1. Thứ sáu, 20 tháng 11, 13:00. The community's open-source software
translation (MOST) project Vu Do Quynh (25min)

2. Thứ bảy, 21 tháng 11, 10:30. The vision of OpenOffice.org in
Vietnam Nguyen Vu Hung (Hanoi, 25min)

Hy vọng cộng đồng chúng ta sẽ có mặt tại hai buổi trình bày đấy để ủng
hộ dự án, và bày tỏ sự cám ơn công sức của những thành viên.

Hẹn gặp lại
Nam

Trả lời cho