Vào 10:09 Ngày 23 tháng 3 năm 2010, Nam T. Nguyen <n...@nntsoft.com> đã viết:

> Chúng ta cần nhìn vào nhu cầu thật sự của chúng ta, không phải cứ có
> thì cứ xí phần để dành đấy. Ông bà ta nói "liệu cơm gắp mắm".
>
> Từ hôm qua đến giờ có 4 người tham gia vào vấn đề này là bác Quỳnh,
> anh Công, em Minh, và bản thân mình. Trong đó chỉ có em Minh là thành
> viên "thường xuyên" của forum, còn 3 cá nhân còn lại trong thời gian
> qua đều đã quên mất sự tồn tại của forum. Như vậy chứng tỏ là nhu cầu
> về forum là rất thấp.
>

Đúng là nhu cầu 4rum hiện tại không cao vì lượng người dùng OOo hiện chưa
nhiều, ngoài ra 4rum cũng thiếu các thành viên có kinh nghiệm nên 1 số câu
hỏi
không được đáp ứng kịp thời. Nhưng em nghĩ cùng với phong trào nguồn mở
ở Việt Nam thì dần dần số lượng người dùng sẽ nhiều dần lên, nếu chúng ta có
sẵn một diễn đàn thì cũng rất tiện cho người dùng.

Vả lại em không nghĩ SUN có ý muốn xóa bỏ diễn đàn OOo tiếng Việt vì vận
hành
một diễn đàn như vậy không có gì tốn kém, anh Nam không nên nản chí :-) Dù
còn nhỏ bé chúng ta vấn là một cộng đồng sử dụng OOo nên việc có 1 diễn đàn
không có gì là quá đáng cả.

Để tăng cường hoạt động trên diễn đàn em nghĩ có thể mở thêm box "tutorial"
để gửi những bài hướng dẫn sử dụng (tự viết hoặc dịch). Trong mailing list
của
chúng ta có những thành viên có nhiều kinh nghiệm và giỏi ngoại ngữ, em nghĩ
box này sẽ phát triển và có nhiều ích lợi cho người dùng.

Trả lời cho