thanks Matt

Remo

Matt Brookings wrote:
> [EMAIL PROTECTED] wrote:
>> Xenosite neemt activiteiten ServingYou over.
>>
>> Bergum, 27 mei 2008. Sinds vandaag continueert Xenosite B.V. de
>> diensten van ServingYou. Deze laatstgenoemde heeft de afgelopen
>> relatief vele hardware problemen meegemaakt waardoor de uptime in
>> gevaar kwam.
> 
> This address has been unsubscribed and temporarily banned from the list.

!DSPAM:4863c25f32351543097655!

Reply via email to