On 02/17/2013 04:53 PM, Klaus Schmidinger wrote:
Thanks to everybody who helped in translating VDR's texts.
The number of untranslated texts has decreased, but there's
still quite a few of them. It would be great to have all of them
translated for the final version 2.0!

Here's a list of the language files that still need some work,
together with the number of untranslated texts in each of them:

nn_NO.po: 261
el_GR.po: 196
ar.po:    138
sl_SI.po: 134
tr_TR.po: 133
sv_SE.po: 133
pl_PL.po: 133
nl_NL.po: 133
hr_HR.po: 133
es_ES.po: 133
da_DK.po: 133
ca_ES.po: 133
ru_RU.po: 130
zh_CN.po: 129
hu_HU.po: 105
sr_SR.po: 52
cs_CZ.po: 34
pt_PT.po: 27
fi_FI.po: 11
sk_SK.po: 2

Please base your work on the latest version of these files in VDR 1.7.38
and send me proper patches.

Thanks
Klaus

_______________________________________________
vdr mailing list
vdr@linuxtv.org
http://www.linuxtv.org/cgi-bin/mailman/listinfo/vdr

Hi Klaus,

here is Czech translation.

Best Regards,

Ales
--- cs_CZ.po.orig       2013-02-03 16:58:45.000000000 +0100
+++ cs_CZ.po.patched    2013-02-17 23:40:16.863538837 +0100
@@ -4,6 +4,7 @@
 # Vladimír Bárta <vladimir.ba...@k2atmitec.cz>, 2006, 2008
 # Jiří Dobrý <jdo...@centrum.cz>, 2008
 # Radek Šťastný <ded...@gmail.com>, 2010
+# Aleš Juřík <aju...@quick.cz>, 2013
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -46,16 +47,16 @@
 msgstr "Systém"
 
 msgid "Srate"
-msgstr ""
+msgstr "Symbolová rychlost"
 
 msgid "Inversion"
-msgstr ""
+msgstr "Inverze"
 
 msgid "CoderateH"
-msgstr ""
+msgstr "CoderateH"
 
 msgid "CoderateL"
-msgstr ""
+msgstr "CoderateL"
 
 msgid "Modulation"
 msgstr "Modulace"
@@ -73,10 +74,10 @@
 msgstr "Hierarchický mód"
 
 msgid "Rolloff"
-msgstr ""
+msgstr "RollOff"
 
 msgid "PlpId"
-msgstr ""
+msgstr "PlpId"
 
 msgid "Starting EPG scan"
 msgstr "Začíná prohledávání EPG"
@@ -413,13 +414,13 @@
 msgstr "Info"
 
 msgid "Key$Play/Pause"
-msgstr ""
+msgstr "Přehrát/Pozastavit"
 
 msgid "Key$Play"
 msgstr "Přehrát"
 
 msgid "Key$Pause"
-msgstr "Přerušit"
+msgstr "Pozastavit"
 
 msgid "Key$Stop"
 msgstr "Zastavit"
@@ -648,10 +649,10 @@
 msgstr "Složka"
 
 msgid "Button$Single"
-msgstr ""
+msgstr "Bez opakování"
 
 msgid "Button$Repeating"
-msgstr ""
+msgstr "S opakováním"
 
 msgid "First day"
 msgstr "První den"
@@ -747,7 +748,7 @@
 msgstr "Smazat nahrávku?"
 
 msgid "Recording is being edited - really delete?"
-msgstr ""
+msgstr "Nahrávka je editována - opravdu smazat?"
 
 msgid "Error while deleting recording!"
 msgstr "Chyba při mazání nahrávky!"
@@ -849,19 +850,19 @@
 msgstr "Složky v menu časovače"
 
 msgid "Setup.OSD$Number keys for characters"
-msgstr ""
+msgstr "Psát písmena pomocí číselných kláves"
 
 msgid "Setup.OSD$Color key 0"
-msgstr ""
+msgstr "Barva klávesy 0"
 
 msgid "Setup.OSD$Color key 1"
-msgstr ""
+msgstr "Barva klávesy 1"
 
 msgid "Setup.OSD$Color key 2"
-msgstr ""
+msgstr "Barva klávesy 2"
 
 msgid "Setup.OSD$Color key 3"
-msgstr ""
+msgstr "Barva klávesy 3"
 
 msgid "EPG"
 msgstr "EPG"
@@ -932,7 +933,7 @@
 msgstr "Primární DVB zařízení"
 
 msgid "Setup.DVB$Standard compliance"
-msgstr ""
+msgstr "Kompatibilní norma"
 
 msgid "Setup.DVB$Video format"
 msgstr "Formát videa"
@@ -987,10 +988,10 @@
 
 #, c-format
 msgid "Setup.LNB$Device %d connected to sat cable"
-msgstr ""
+msgstr "Zařízení %d připojeno k sat. kabelu"
 
 msgid "Setup.LNB$own"
-msgstr ""
+msgstr "vlastní"
 
 msgid "CAM reset"
 msgstr "Reset CAMu"
@@ -1080,7 +1081,7 @@
 msgstr "Délka okamžitého nahrávání (min)"
 
 msgid "Setup.Recording$present event"
-msgstr ""
+msgstr "současná událost"
 
 msgid "Setup.Recording$Max. video file size (MB)"
 msgstr "Maximální velikost nahrávky (MB)"
@@ -1101,13 +1102,13 @@
 msgstr "Zobrazit režim přehrávání"
 
 msgid "Setup.Replay$Show remaining time"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazit zbývající čas"
 
 msgid "Setup.Replay$Progress display time (s)"
-msgstr ""
+msgstr "Čas zobrazení ukazatele průběhu (s)"
 
 msgid "Setup.Replay$Pause replay when setting mark"
-msgstr ""
+msgstr "Pozastavit přehrávání při nastavování značky"
 
 msgid "Setup.Replay$Resume ID"
 msgstr "ID obnovení"
@@ -1131,10 +1132,10 @@
 msgstr "Prodleva při volbě kanálu (ms)"
 
 msgid "Setup.Miscellaneous$Remote control repeat delay (ms)"
-msgstr ""
+msgstr "Zpoždění pro začátek opakování stisku klávesy (ms)"
 
 msgid "Setup.Miscellaneous$Remote control repeat delta (ms)"
-msgstr ""
+msgstr "Perioda opakování stisku klávesy (ms)"
 
 msgid "Setup.Miscellaneous$Initial channel"
 msgstr "Kanál po spuštění"
@@ -1146,10 +1147,10 @@
 msgstr "Hlasitost po spuštění"
 
 msgid "Setup.Miscellaneous$Channels wrap"
-msgstr ""
+msgstr "Přecházet z konce na začátek seznamu kanálů"
 
 msgid "Setup.Miscellaneous$Show channel names with source"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazit kanály se zdrojem"
 
 msgid "Setup.Miscellaneous$Emergency exit"
 msgstr "Nouzové ukončení"
@@ -1228,7 +1229,7 @@
 msgstr "Nejsou definovány editační značky!"
 
 msgid "No editing sequences defined!"
-msgstr ""
+msgstr "Nejsou definováný žádné editační sekvence!"
 
 msgid "Can't start editing process!"
 msgstr "Nelze začít editační proces!"
@@ -1273,7 +1274,7 @@
 msgstr "Generování index souboru dokončeno"
 
 msgid "Index file regeneration failed!"
-msgstr ""
+msgstr "Generování index souboru skončilo s chybou!"
 
 msgid "Can't shutdown - option '-s' not given!"
 msgstr "Vypnutí není možné - chybí volba '-s'!"
@@ -1312,22 +1313,22 @@
 msgstr "Klasické VDR"
 
 msgid "DISK"
-msgstr ""
+msgstr "DISK"
 
 msgid "LOAD"
-msgstr ""
+msgstr "VYTÍŽENÍ"
 
 msgid "TIMERS"
-msgstr ""
+msgstr "ČASOVAČE"
 
 msgid "DEVICES"
-msgstr ""
+msgstr "ZAŘÍZENÍ"
 
 msgid "LIVE"
-msgstr ""
+msgstr "ŽIVĚ"
 
 msgid "PLAY"
-msgstr ""
+msgstr "PŘEHRÁVÁNÍ"
 
 msgid "ST:TNG Panels"
 msgstr "ST:TNG konzola"
_______________________________________________
vdr mailing list
vdr@linuxtv.org
http://www.linuxtv.org/cgi-bin/mailman/listinfo/vdr

Reply via email to