maikhai wrote:

La`m gi` co' chuye^.n trong SG chu+~ "e" ddo.c la` "o+". Do la` ho^`i tho+`i xu+a xa, Saigon la` coi nhu+ thuo^.c Pha'p, da^n Ta^y ho.c ra^'t nhie^`u, la.i dde^'n tho+`i 54 di cu+, ma^'y bo^' si'nh tie^'ng Pha'p ne^n he` nhau su?a chu+~ e la` o+ cho no' sang. Bo^' na`o co+~ sa'u chu.c tro+? le^n cha(?ng cu+' gi` SG hay HN, cu~ng dde^`u su?a the^' cho ro~ ma(.t anh ha`o. Da^`n da^`n dde^'n khoa?ng 1960 thi` coi nhu+ . . . Va~n DDu+o+`ng, ngu+o+`i si'nh tie^'ng Pha'p cu~ng bo+'t ddi ngay ta.i SG. Ho.c tro` thi` ho.c tie^'ng Vie^.t e va^~n ddo.c la` e tho^i. Chi? co' ho.c tro` Tabert ddo.c e la` o+, la^'y le cho+i :)
[la^'y le la` gi`, xua^'t tu+` dda^u bie^'t kho^ng? Tu+` da^n Tabert dda^'y]

Xin được phép nêu thêm ý kiến.
Em không biết hồi mấy năm 54 nó ra làm sao.
Chỉ biêt chyện thời nay thôi:
Khi bắt đầu học hình học thì em đã bị giáo viên bắt đọc E thì ơ rồi.
Ví dụ nhé: Cho hình ngũ giác ABCDE.
Các bác đọc thế nào?
1)  A bờ cờ, Dờ, e.
2) A bê, xê, Dê, e.
3) A, bê, Xê,  Đê, e.
4) A, bê, xê, Đê, e.

Hồi xưa không biết thế nào chứ thời nay mà đọc khác cách 4 là bị đánh bờm đầu ngay.
Đọc riết nó ăn vào máu rồi.
Bây giờ em cứ quen miệng đọc e thành ơ thôi.
Mặc dù em là dân sài gòn chính gốc và sinh sau giải phóng, không biết gì về tiếng Pháp.

Pha^`n dda.i lua^.n A^M va` DANH na`y thi` ddu'ng ro^`i.
Ca'i chi'nh tu+o+?ng ne^n no'i the^m la` : vi' du.

Chu+~ G te^n la` chu+~ Je^, ddo.c theo va^`n go+` Khi vie^'t === G7
thi` pha?i DDo.c theo te^n no' la` Je^ Ba?y
chu+' sao la.i DDa'nh Va^`n no' la` Go+` Ba?y?


Jê bảy có chữ J mang hơi hám tiếng nước ngoài, không tô đậm tâm hồn người việt nên phải né đi thành gờ bảy. Em nghĩ vậy.-------------------------------------------------------
This SF.net email is sponsored by: Splunk Inc. Do you grep through log files
for problems?  Stop!  Download the new AJAX search engine that makes
searching your log files as easy as surfing the  web.  DOWNLOAD SPLUNK!
http://ads.osdn.com/?ad_id=7637&alloc_id=16865&op=click
_______________________________________________
VietLUG-users mailing list
VietLUG-users@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/vietlug-users

Trả lời cho