jadi memang ada orang yang mengaku-aku JIL
ada yang memang JIL beneran
ada pula yang dimasukkan ke golongan JIL oleh lawannya
sementara lawannya pun akhirnya masuk ke golongan JIL juga
ya sebaiknya hati2 saja, ....

"Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil." (QS 5:8)

salam,
--
Wikan

2010/4/16 Yudi Yuliyadi <y...@geoindo.com>
>
>
>
> BAHAYA ISLAM LIBERAL
>
> Islam liberal tampaknya bukan merupakan nama baku dari satu kelompok Islam,
> namun hanyalah satu kategori untuk memudahkan analisis. Sehingga orang-orang
> yang dikategorikan dalam Islam liberal itu sendiri ada yang saling berjauhan
> pendapatnya bahkan yang satu mengkritik tajam yang lain. Misalnjya, Ali
> Abdul Raziq dari Mesir yang menulis buku Al-Islam wa Ushulul Hukm dikritik
> tajam oleh Rasyid Ridha dan Dhiyauddin Rayis. Namun yang dikritik maupun
> pengkritiknya itu kedua belah pihak dimasukkan dalam kategori Islam Liberal,
> sebagaimana ditulis dalam buku Charles Kurzman, Liberal Islam: A Sourcebook.
> Padahal, di kalangan Islam revivalis (salafi), Rasyid Ridha adalah seorang
> salaf, yang diakui sebagai ulama yang menguasai Hadits pula.

Kirim email ke