Zdravím.

Na tento rok sme na tento čas plánovali súťaž WikiJar - písanie článkov na
Wikipédiu o strednej a východne Európe (https://sk.wikipedia.org/wiki/WP:SVE).
Túto súťaž sme robili aj minulé 2 roky s peknými úspechmi. Súťaž stojí na
zistení, že v tematickej oblasti strednej a východnej Európy je na
slovenskej Wikipédii ešte dosť na zlepšenie, čo mrzí, keďže ide o našich
susedov. Súťaž je opäť organizovaná naraz na viacerých Wikipédiách a
organizátori majú podporu medzinárodného týmu.

Avšak organizátor slovenského kola nám odpadol a súťaž sme zatiaľ nemohli
ani spustiť. Preto hľadáme náhradného organizátora, ktorý by súťaž spustil
čo najskôr a bol jej hlavným hýbateľom do konca. Práca pozostáva hlavne z
aktualizovania stránky súťaže na Wikipédii, informovania komunity Wikipédie
a ideálne aj mimo nej, zabezpečenie a zorganizovanie poroty, výber výhercov
a prípadne aj rozposlanie výhier.
S jednotlivými krokmi vieme poradiť a pomôcť, na začiatku sa so záujemcom
porozprávame o podrobnostiach a skúsenostiach, ale od organizátora
predpokladáme autonómnosť.

Záujemcovia nech sa hlásia priamo tu alebo mne. Kto by chcel pomôcť ale na
vedenie súťaže sa necíti, nech sa ozve tiež - hlavnému organizátorovi sa
pomocník zíde.

Wiki je náš spoločný projekt tak si ho budujme spolu!

Michal Matúšov
_______________________________________________
Wikimedia-SK mailing list
Wikimedia-SK@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-sk

Reply via email to